Azərbaycanda “Taxıl və taxıl məhsulları”nın standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK 30) yaradılıb

Ətraflı Oxu

Ölkədə idarəetmə sistemləri sahəsində yeni dövlət standartları qəbul olunmuşdur

Ətraflı Oxu

Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni dövlət standartı qəbul edildi

Ətraflı Oxu

Tütünçülük sahəsində yeni dövlət standartları təsdiq edilmişdir

Ətraflı Oxu

Ölkədə “Ekologiya ” standartlaşdırma üzrə yeni Texniki Komitə (AZSTAND/TK 09) yaradılıb

Ətraflı Oxu

Azərbaycanda “Əməyin təhlükəsizliyi ” standartlaşdırma üzrə yeni Texniki Komitə (AZSTAND/TK 21) yaradılıb

Ətraflı Oxu

Yeni AZS 886:2020 “Naftalan nefti nativ. Ümumi tələblər” dövlət standartı təsdiq edilmişdir

Ətraflı Oxu

AZS 888:2020 “Buğda. Texniki şərtlər.” dövlət standartı təsdiq edilmişdir

Ətraflı Oxu

AZS 890:2020 “Milli transliterasiya standartları” dövlət standartı qəbul olunmuşdur

Ətraflı Oxu

AZS 889:2021 (ISO 39001:2012) “Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin (YHT) idarəetmə sistemləri. Tələblər və tətbiqinə dair göstərişlər” dövlət standartı qəbul olunmuşdur.

Ətraflı Oxu

Ölkədə AZS ISO 37001:2021 “Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemləri – Təlimatlarla birgə tələblər” dövlət standartı qəbul edilmişdir.

Ətraflı Oxu

Ölkədə AZS ISO 45001:2021 “Əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemi. İstifadə üzrə izahlı tələblər” dövlət standartı qəbul olunmuşdur.

Ətraflı Oxu

Video xəbərlər

Bizim partnyorlarımız