Azərbaycanda “Taxıl və taxıl məhsulları”nın standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK 30) yaradılıb

Ətraflı Oxu

Ölkədə idarəetmə sistemləri sahəsində yeni dövlət standartları qəbul olunmuşdur

Ətraflı Oxu

Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni dövlət standartı qəbul edildi

Ətraflı Oxu

Tütünçülük sahəsində yeni dövlət standartları təsdiq edilmişdir

Ətraflı Oxu

Ölkədə “Ekologiya ” standartlaşdırma üzrə yeni Texniki Komitə (AZSTAND/TK 09) yaradılıb

Ətraflı Oxu

Azərbaycanda “Əməyin təhlükəsizliyi ” standartlaşdırma üzrə yeni Texniki Komitə (AZSTAND/TK 21) yaradılıb

Ətraflı Oxu

Yeni AZS 886:2020 “Naftalan nefti nativ. Ümumi tələblər” dövlət standartı təsdiq edilmişdir

Ətraflı Oxu

Video xəbərlər

Bizim partnyorlarımız