NORMATİV SƏNƏDLƏR FONDU

STANDATLAŞDIRMA ÜZRƏ NORMATIV SƏNƏDLƏRIN DÖVLƏT FONDU

Dövlət standartı, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatlar Texniki normativ-hüquqi sənədlər Dövlət fondunu təşkil edir.

Fond “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu və Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 28 mart tarixli 25 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları"əsasında və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) nəzdində fəaliyyət göstərir.

Əsas məqsəd –bütün maraqlı tərəflər üçün normativ texniki sənədlərə çıxış imkanının verilməsi, onların mütəmadi olaraq yenilənən dəqiq və ətraflı məlumatla təminatı, eləcədə normativ sənədlərin yayımının vahid elektron sisteminin yaradılmasıdır.

Fonddan rəsmi nüsxələri elektron və kağız şəklində əldə etmək mümkündür.

Normativ sənədlərin icazəsiz istifadəsi qadağandır.

Texniki şərtlər – mala (işə, xidmətə), onunla əlaqəli proseslərə (o cümlədən idarəetmə sistemlərinə) və istehsal metodlarına dair texniki tələbləri müəyyənləşdirən, tətbiqi könüllü olan normativ sənəddir.

Texniki şərtlərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün sifarişçidən tələb olunan sənədlər:

- Sifarişlə bağlı müraciət məktubu

- Razılaşdırılmış və təsdiq edilmiş texniki şərtlərin (bildirişlərin) əsli (3 nüsxə)

- Məhsulun kataloq vərəqi

-İlk dəfə işlənib hazırlanan texniki şərtlər üçün məhsulun təcrübə nümunəsinin/partiyasının qəbul sınağı aktı

- Müvafiq orqanların razılaşdırılma məktublarının surəti

- Yeyinti məhsullarına dair texniki şərtlər üçün təsdiq olunmuş reseptura

- Texnoloji təlimat

- Konstruktor sənədləri

- Texniki pasport

- İşçi cizgilər

- Müəssisənin rekvizitləri (adı, ünvanı, VÖEN-i, bank məlumatları daxil olmaqla)

- Hesab faktura

AZS dövlət standartlarının kataloqu 2021

Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən dövlətlərarası standartlar (06.01.2021-ci il tarixində yenilənmiş versiyası)

 

 

 

dövlət standartlarının kataloqu (06.01.2021-ci il tarixində yenilənmiş versiyası)

Bizim partnyorlarımız