NORMATİV SƏNƏDLƏR FONDU

STANDATLAŞDIRMA ÜZRƏ NORMATIV SƏNƏDLƏRIN DÖVLƏT FONDU

Dövlət standartı, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlər arası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlər arası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatlar Texniki normativ-hüquqi sənədlər Dövlət fondunu təşkil edir.

Fond “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu və Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 28 mart tarixli 25 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlər arası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlər arası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normative sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları"əsasında və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) nəzdində fəaliyyət göstərir.

Əsas məqsəd –bütün maraqlı tərəflər üçün normative texniki sənədlərə çıxış imkanının verilməsi, onların mütəmadi olaraq yenilənən dəqiq və ətraflı məlumatla təminatı, eləcədə normative sənədlərin yayımının vahid electron sisteminin yaradılmasıdır.

Fonddan rəsmi nüsxələri electron və kağız şəklində əldə etmək mümkündür.

Normativ sənədlərin icazəsiz istifadəsi qadağandır.

Beynəlxalq və Avropa standartlarının yayımı ancaq ingilis dilində həyata keçrilir.

Bizim partnyorlarımız