TƏLİMLƏR

Təlimlərin keçirilməsi haqqında məlumat

Hazırda dünyada insanlara təhlükəsiz iş şəraitinin təmin olunması, ətraf mühitin qorunması və qida təhlükəsizliyi əsas prioritet məsələlərdən biridir. İstehsal və idxal olunan məhsulların, standartların və normativ sənədlərin nəzərdə tutulan tələblərinə uyğunluğu İSO standartları əsasında akkreditasiya  edilmiş laboratoriyalar  və İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlar tərəfindən müəyyən edilir.                                       

“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsin Təlim-tədris Mərkəzi-İdarəetmə sistemlərinin və personalın sertifikatlaşdırılması orqanı İSO seriyalı standartlar üzrə İdarəetmə sistemlərinin və personalın sertifikatlaşdırılması işlərini aparır və uyğun təlimlərin keçirilməsini təşkil edir.           

Təlim-tədris Mərkəzi-İdarəetmə sistemlərinin və personalın sertifikatlaşdırılması orqanı Respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlara kömək etmək məqsədilə İSO standartları əsasında İdarəetmə sistemlərinin tələblərinin öyrənilməsi mövzuları üzrə aşağıda göstərilən təlimlərin keçirilməsini planlaşdırır:                                                                                              

1. İSO 9001:2015 “Keyfiyyəti idarəetmə sistemi. Tələblər”

2. İSO 17025:2017 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər”

3. İSO 14001:2015 “Ətraf mühitin idarəetmə sistemi standartı.Tələblər”

4. OHSAS 18001:2007 “Əməyin mühafizəsinin idarəetmə sistemi standartı.Tələblər”

5. İSO/IEC 27001:2013 “İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemi standartı. Tələblər”

6. İSO17065:2013 “Məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlara olan tələblər”

7. İSO 22000:2005 “Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi və qida zəncirində iştirak  edən təşkilatlara olan tələblər”

Bizim partnyorlarımız