Rəhbərlik

İlqar Həsənov

Baş direktorun müavini - baş direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən

E-mail: i.hasanov@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 101)


Kəmalə Məmmədzadə

Baş direktorun müavini

E-mail: kmammadzada@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 121)

 


Səbinə Məmmədli

Baş direktorun müavini - Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin direktoru

E-mail: s.mammadli@azstand.gov.az

Tel: (+ 994 12) 5149603 (dax. 110)


İmadəddin Hüseynov

İnzibati departamentin direktoru

E-mail: i.huseynov@azstand.gov.az

Tel: (994 12) 5149603 (dax. 111)


Səadət Hasilova

Maliyyə şöbəsinin müdiri - Baş mühasib

E-mail: s.hasilova@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603  (dax. 105)


Lamiə Ramazanova

İnsan resursları və ümumi işlər şöbəsinin müdiri

E-mail: l.ramazanova@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603  (dax. 111)

 


Hüseyn Qiyaslı 

Keyfiyyət üzrə menecer

Tel: (+994 12) 5149603  (dax. 115)


Maya Tarverdiyeva

Əlaqələndirmə və planlaşdırma şöbəsinin müdiri

E-mail: m.tarverdiyeva@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 116)


Rəna Səfərova

Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fondu və Reyestri şöbəsinin müdiri

E-mail: s.rena@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 107)


Gülbacı Əliyeva

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və idarəetmə sistemlərinin metodologiyası şöbəsinin müdiri

E-mail: g.israfilova@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 106)


Bayram Əliyev

Aqrar və qida sənayesinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri

E-mail: bayram.aliyev@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 116)


Teyyub Quliyev

Neft və kimya sənayesinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri

E-mail: q.teyyub@azstand.gov.az   

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 114)


Loğman İsmayılov

Tikinti  materiallarının standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri

E-mail: l.ismayilov@azstand.gov.az  

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 112)


Sədrəddin Qasumov 

Sənaye məhsullarının standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri

E-mail: s.qasimov@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 112)


Vüsalə Cəfərova

Tərcümə və nəşrlər Mərkəzinin şöbə müdiri

E-mail: v. ceferova@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 106)


Saday Əliyev

Təlim-tədris Mərkəzi- İdarəetmə sistemlərinin və personalın sertifikatlaşdırılması orqanının direktoru

E-mail: s.aliyev@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 115)


İlqar Təmrazov

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri

E-mail: tamrazov@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 112)


Firuzə Bəhri

ÜTT TTM üzrə məlumat-sorğu mərkəzinin şöbə müdiri

E-mail: firuza.safaraliyeva@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 107)


Nurlan Hacızadə

Xidmət sahələrinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri

E-mail: n.hacizade@azstand.gov.az

Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 112)


Rasim Bayramlı

Səyyar asfalt –beton sınaq laboratoriyasının müdiri

E-mail: r.bayramli@azstand.gov.az


İsmayıl Bayandurov 
 
Yüngül sənaye məhsullarının sınaq laboratoriyasının müdiri
 
E-mail: i.bayandurov@azstand.gov.az
 
Tel: (+994 12) 5149603 (dax. 120)

Murad Hüseynov
 
Neft-qaz və neft-kimya məhsullarının sınaq laboratoriyasının müdiri
 
E-mail: m.huseynov@azstand.gov.az
 
Tel: (+994 018) 6542559
 
 
 
 
 


Bizim partnyorlarımız