Rəhbərlik

BAŞ DİREKTOR

                                          Namiq Tağıyev

21 noyabr 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1977-1982-ci illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsində təhsil alıb. 1986-cı ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra Moskva Elektron Texnikası İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, texnika elmləri namizədi alimlik dəırəcəsi almışdır.

1986-1996-cı illərdə Aəzrbaycan Dövlət Neft Akademiyasında assistent və dosent vəzifələrində çalışmış, 1996-2006-cı illərdə dövlət orqanlarında və ölkə iqtisadiyyatı sisteminin müxtəlif sahələrində məsul vəzifələrdə işləmişdir.

2006 - 2009 cu ilərdə Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru vəzifəsində işləmişdir.

2006 – 2016 - cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  “Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi-ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi” (hal-hazırda “İqtisadi kibernetika” kafedrası) kafedrasının müdiri, professor, 2016-cı ildən isə həmin kafedranın professoru vəzifəsində çalışır.

2008-ci ildə Alimlərin Avrasiya İqtisadi Klubunun Koordinasiya Şurasının sədr müavini seçilmişdir.

2009-cu ildə AAK-ın İqtisadiyyat üzrə ekspert şurasının üzvü olmuşdur.

2009-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Milli Metrologiya Mərkəzinin direktoru, 2011-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının Texniki tənzimləmə və standartlaşdırma şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib.

2017-ci ildən “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsin Baş direktorudur.

İqtisad elmləri doktoru, professordur.


Bizim partnyorlarımız