Personalın sertifikatlaşdırılması

Personalın sertifikatlaşdırılması haqqında

Müasir dövrdə rəqabətə davamlı məhsulların və xidmətlərin yaradılmasında personalın səriştəliliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Personalın səriştəliliyi ISO 17024:2017 standartına uyğun aparılan personalın sertifikatlaşdırılması əsasında müəyyən edilir. Personalın sertifikatlaşdırılması prosesi sertifikatlaşdırılma sxemləri əsasında imtahan keçirməklə həyata keçrilir.

İmtahanlar hər vəzifələr və peşələr üçün müəyyən edilmiş meyarlar əsasında keçirilir.

Personalın sertifikatlaşdırılması təşkilata öz mütəxəsislərinin səriştəliliyini müəyyən etməyə imkan verir. ISO17024:2017 standartı əsasında personalın sertifikatlaşdırılması xidmətinin effektiv olması təsdiqini tapıb və bundan dünyada geniş istifadə edilir.


Bizim partnyorlarımız