Sertifikatlaşdırma

Məhsulun sertifikatlaşdırılması üçün lazım olunan sənədlər aşağıdakılardır:

1. Müəssisənin rekvizitləri

2. İstehsal edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün:           

 Müəssisə tərəfindən verilən sifariş:

 - Müəssisənin adı;

 - Bank rikvizitləri;

 - Hüquqi və fəaliyyət göstərdiyi faktiki ünvanı;

 - VÖEN;

 - Əlaqə telefonu

 - Sertifikatlaşdırılacaq məhsulun (xidmətin) adı

 - məhsula dair normativ, konstruktor və texnoloji sənədlər;

 - keyfiyyəti idarəetmə sisteminin sertifıkatı (olduğu halda);  (İSO)

 - istehsalçının apardığı sınaqların protokolları: (zərurət olduğu halda)

 Yeyinti məhsulları üçün:

 - Gigiyenik və ya qida təhlükəsizliyi sertifikatının surəti;

 - Heyvan mənşəli məhsullar üçün baytarlıq şəhadətnaməsinin surəti;

 - Emal olunmuş bitki mənşəli məhsullar üçün fitosanitar sertifikatının surəti.

3. İdxal və ixrac edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün:

Müəssisə tərəfindən verilən sifariş:

 - Müəssisənin adı;

 - Bank rikvizitləri;

 - Hüquqi və fəaliyyət göstərdiyi faktiki ünvanı;

 - VÖEN;

 - Əlaqə telefonu

 - Sertifikatlaşdırılacaq məhsulun (xidmətin) adı

 - Müqavilənin (kontraktın) surəti;

Yeyinti məhsulları üçün:

- Gigiyenik və ya qida təhlükəsizliyi sertifikatının surəti;

 - Heyvan mənşəli məhsullar üçün baytarlıq şəhadətnaməsinin surəti:

 - Emal olunmuş bitki mənşəli məhsullar üçün fitosanitar sertifikatının surəti,

 - Sınaq protokollarının surəti.

4. Xarici uyğunluq sertifikatlarının tanınması üçün:

Müəssisə tərəfindən verilən sifariş:

 - Müəssisənin adı;

 - Bank rikvizitləri;

 - Hüquqi və fəaliyyət göstərdiyi faktiki ünvanı;

 - VÖEN;

 - Əlaqə telefonu

 - Sertifikatlaşdırılacaq məhsulun (xidmətin) adı

 - Xarici uyğunluq sertifikatının əslini və ya onun qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti

 - Əsasında sertifikatlaşdırma aparılmış normativ sənədlər;

 - Qarşılıqlı tanınma haqqında müqavilədə nəzərdə tutulduğu halda sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolları. (zərurət olduğu halda)

 - İstehsalçının keyfiyyət şəhadətnaməsi (sertifıkatı);

Xarici dildə olan bütün sənədlər azərbaycan dilinə tərcümə edilməli və notarial qaydada təsdiq olunmalıdır.


Bizim partnyorlarımız