Milli Texniki komitələr

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 05 "İnformasiya - kommunikasiya texnologiyaları"

"İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 05) Fəaliyyət planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 06 "Turizm və əlaqədar xidmətlər"

"Turizm və əlaqədar xidmətlər" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 06) Fəaliyyət  planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 08 "Uyğunluğun qiymətləndirilməsi"

"Uyğunluğun qiymətləndirilməsi" üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 08) fəaliyyət planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 09 "Ekologiya"

"Ekologiya" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 09) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 10 "Tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyaları"

"Tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyaları" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 10) fəaliyyət planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 20  "Neft, qaz və onlarla əlaqəli məhsul və materiallar" 

"Neft, qaz və onlarla əlaqəli məhsul və materiallar"ın standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 20) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 21 "Əmək sahəsində"

"Əmək sahəsində" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 21) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 22 "Üzümçülük və şərabçılıq məhsulları"

"Üzümçülük və şərabçılıq məhsulları" standartlaşdırma üzrə Tüxniki Komitənin (AZSTAND/TK 22) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 23 "Pestisidlər, bioloji preparatlar və aqrokimyəvi maddələr"

"Pestisidlər, bioloji preparatlar və aqrokimyəvi maddələr" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 23) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 24 "Heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, baramaçılıq və yemçilik sahəsi"

"Heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, baramaçılıq və yemçilik sahəsi" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 24) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 25 "Meyvəçilik, suptropik bitkilər və çayçılıq məhsulları"

"Meyvəçilik, suptropik bitkilər və çayçılıq məhsulları"nın standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 25) fəaliyyət planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND /TK 26 "Tərəvəz toxum - əkin materialları, yetişdirilmiş məhsulların istehsalı, emalı, saxlanması, daşınması"

"Tərəvəz toxum-əkin materialları, yetişdirilmiş məhsulların istehsalı, emalı, saxlanması, daşınması" standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 26) fəaliyyət planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 27 "Toxum və əkin materialları"

"Toxum və əkin materialları" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 27) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 29 "Naftalan nefti və ondan alınan məhsullar"

"Naftalan nefti və ondan alınan məhsullar" üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 29) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 30 "Taxıl və taxıl məhsulları"

"Taxıl və taxıl məhsulları"nın standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK30) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 31 "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları"

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 32 "Torpaqşünaslıq, aqroekologiya və aqrokimya sahələri"

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 33 "Qida məhsullarının keyfiyyəti və texnologiyası"

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 34 "Aşqarlar, sürtkü yağları, sürtkülər və xüsusi mayelər"

Aşqarlar, sürtkü yağları, sürtkülər və xüsusi mayelər (AZSTAND/TK 34) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 35 "Neft-mədən avadanlıqları"

"Neft-mədən avadanlıqları" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 35) Fəaliyyət Planı

 

Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə AZSTAND/TK 36 "Qiymətli metallar və qiymətli daşlar"

"Qiymətli metallar və qiymətli daşlar" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 36) Fəaliyyət Planı

 

AZSTAND/TK 37 "Təşkilati, metodoloji və ümumi texniki standartlar" üzrə Texniki Komitə

"Təşkilati, metodoloji və ümumi texniki standartlar" üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 37) Fəaliyyət Planı

 

AZSTAND\TK 38  "Pambıqçılıq sənayesi" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə

"Pambıqçılıq sənayesi" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin AZSTAND/TK 38) Fəaliyyət planı

 

AZSTAND/TK 39 "Baytarlıq sahəsi" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə

 

AZSTAND/TK 40 "Pivə sənayesi" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə

 

AZSTAND/TK 41 "Kənd təsərrüfatı texnikası, texnoloji avadanlıqları, suvarma sistemləri dəsti və alətləri" nin standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə"

 

Məsul şəxs: Əlaqələndirmə və planlaşdırma şöbəsinin müdiri Maya Tarverdıyeva

E-mail: m.tarverdiyeva@azstand.gov.az Tel: (+994 12) 4413609 (dax. 116)

 

 

 

Bizim partnyorlarımız