Standartların layihələri

Normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Standartların layihələrinə dair rəy və təklifləri office@azstand.gov.az E-mail ünvanına göndərə bilərsiniz.

AZS ГОСТ 32495-2023 Xırdalanmış betondan və dəmir betondan qırmadaş, qum və qum-qırmadaş qarışıqları (29.03.2023)

AZS ISO 16923-2023 Təbii qaz yanacaqdoldurma məntəqələri  (10.03.2023)

AZS ISO IEC 10027 (10.03.2023)

AZS ISO_IEC 20924.pdf (10.03.2023)

AZS ГОСТ 26633 Ağır və xırda dənəli betonlar (10.03.2023)

AZS ГОСТ 31914 Monolit konstruksiyalar üçün yüksək möhkəmlikli ağır və xırdadənəli betonlar (10.03.2023)

AZS ISO 23273 Yanacaq elementli (hücrəli) yol nəqliyyat vasitələri (09.03.2023)

AZS 1.4 Müəssisə standartları (06.03.2023)

ISO 22301  Təhlükəsizlik və davamlılıq (06.03.2023)

AZS ANSI-CTA 2063 Kiçik pilotsuz uçuş sistemlərinin seriya nömrələri (06.03.2023)

Monolit konstruksiyalar üçün betonlar (06.03.2023)

Ağır və xırda dənəli betonlar (06.03.2023)

AZS EN 916  Gimnastika avadanlığı. Tullanma qutuları (28.02.2023)

AZS EN 12197 Gimnastika avadanlığı. Turniklər (28.02.2023)

Çəltik (27.02.2023)

Dəmirlə zənginləşdirilmiş buğda unu (27.02.2023)

Neft bazalarının texniki istismar qaydaları (27.02.2023)

Gümüş külcə (02.02.2023)

Zərgərlik-Üzük ölçüləri (02.02.2023)

Konfetlər (19.01.2023)

Karamel(19.01.2023)

Draje.  (19.01.2023)

Kinoa unu (18.01.2023)

Amarant unu (18.01.2023)

AZS EN 1482-1 Gübrələr və əhəng materialları (18.01.2023)

AZS ISO 10382 Torpağın keyfiyyəti (18.01.2023)

Süfrə şərablarının fiziki-kimyəvi tərkibinin təyini üsulları. (18.01.2023)

Xam neft və neft məhsullarının saxlanma çənlərinin yerləşdikləri sahələrdə təhlükəsizlik qaydaları (18.01.2023)

Hamam üçün kosmetik məhsullar. (06.01.2023)

Əlvan metallardan hazırlanan bağlayıcıların-boltlar, vintlər, şpilkalar və qaykaların mexaniki xüsusiyyətləri (09.12.2022)

Tək və daha çox yanacaqdoldurma məntəqələri.  (28.11.2022)

Tibbi spa-Xidmət tələbləri (09.11.2022)

AZS ISO 17679 Sağlamlıq spası (09.11.2022)

AZS ISO 17680 Turizm və əlaəqli xidmətlər. Talassoterapiya (09.11.2022)

AZS ISO 22525 Tibbi turizm (09.11.2022)

AZS İSO 21001 Təhsil təşkilatları.  (04.11.2022)

AZS İSO 29993  Formal təhsildən kənar öyrənmə xidmətləri (04.11.2022)

AZS İSO 29994 Təhsil və təlim xidmətləri.  (04.11.2022)

AZS XXX İçməli su (29.08.2022)

AZS 928-2022 Qida obyektlərinin təşkili (28.08.2022)

Standartların beynəlxalq təsnifatı (23.08.2022)

AZS XXX:2022 Karamel.  (16.08.2022)

AZS İEC 60092-359 Gəmilərin elektrik avadanlıqları.  (13.07.2022)

AZS IEC 60092-351 Gəmilərin elektrik avadanlıqları.  (13.07.2022)

AZS İSO 14246-2022 Qaz balonları. Silindr klapanları.  (04.07.2022)

AZS 1.3 Texniki şərtlərin razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı qaydaları (30.05.2022)

Radio avadanlıqları və xidmətləri üçün elektromaqnit uyğunluğu :17-ci hissə (26.04.2022)

ISO 28540 Suyun keyfiyyəti. Suda 16 politsiklik aromatik karbohidrogenlərin təyini  (02.12.2021)

ISO_10304-1_Su keyfiyyəti. Hissə 1.  (02.12.2021)

Qaz Xromotoqrafiya üsulu ilə natural məhsullarda pestisidlərin qalıq miqdarının təyini  (17.11.2021)

Heyvan yemlərində fosforlu üzvi pestisdilərin qalıq miqdarının qaz təyini (17.11.2021)

Təzə süfrə üzümü (10.09.2021)

Spirtli içkilər (10.09.2021)

Yanacağın keyfiyyətinə nəzarət qaydaları (05.07.2021)

Neft məhsullarında itki normaları (15.06.2021)

Kommunal-məişət təyinatlı maye karbohidrogen yanacağı (18.05.2021)

Avtomobil nəqliyyatı üçün maye karbohidrogen qazları (18.05.2021)

Daxili yanma mühərrikləri üçün sıxılmış təbii qaz (18.05.2021)

Cəfəri-Təzə göyərti. (23.04.2021)

Ərzaq üçün toyuq yumurtası.  (08.03.2021)

İnqubasiyaya yararlı toyuq yumurtası (08.03.2021)

Sənaye və məişət-kommunal təyinatlı yanar qaz. (26.11.2020)

AZS 599-2015 "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının dövlət qeydiyyat nişanları (11.09.2020)

 

Ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

AZS 081-2006 (14.06.2021)

Neft bitumları.  (18.03.2021)

 

Qəbul edilmiş standartlar

Standartın işarəsi

Standartın adı

Müzakirəyə çıxarılma tarixi

Təsdiq edilmə tarixi

Əvəz olunan və qüvvədən düşən standart

AZS ISO 22716:2023

Kosmetika – Yaxşı istehsal təcrübələri (YİT) – Yaxşı istehsal təcrübələrinə dair təlimatlar

29.12.2022 06.03.2023  
AZS EN 15708:2023 Suyun keyfiyyəti - Dayaz axan sularda fitobentosun tədqiqatı, ondan nümunələrin götürülməsi və laboratoriya təhlillərinin aparılması üçün təlimat xarakterli standart 02.12.2021 28.02.2023  
AZS ETSI/EN
301489-3:2023
Radio avadanlığı və xidmətləri üçün Elektromaqnit Uzlaşması (EMU) standartı – 3 cü hissə: 9kHs və 246 QHs arasında tezliklərdə işləyən Qısa Məsafəli Cihazlar (QMC) üçün xüsusi şərtlər – 2014/53/EU Direktivlərinin 3.1(b) maddəsinin əsas tələblərini əhatə edən Uyğunlaşdırılmış standart 26.04.2022 13.02.2023  

AZS 927:2023 (TS 341:2011)

Yeməklik zeytun yağı.  01.09.2022 27.01.2023 AZS 838-2015 (CODEX STAN 38-1981) 
AZS ISO 7027-1:2023

Suyun keyfiyyəti -  Bulanıqlığın müəyyən edilməsi -Hissə 1: Kəmiyyət metodları

02.12.2021 31.01.2023  
AZS 375:2022 Meyvə-tərəvəz konservləri. Texnoloji proseslər. Termin və təriflər. 08.10.2022 30.12.2022 AZS 375:2009 əvəzinə
AZS 352:2022 Yalnız fiziki üsullarla konservləşdirilmiş tomat
şirəsi
08.10.2022 30.12.2022 AZS 352-2011 əvəzinə
AZS TS 1917:2022 İşlənmiş fındıq ləpəsi 08.10.2022 28.12.2022 AZS 077-2003 əvəzinə
AZS ISO 15923-1:2022 Suyun keyfiyyəti - Diskret analiz sistemləri ilə seçilmiş parametrlərin müəyyən edilməsi –
Hissə 1: Fotometrik aşkarlama ilə ammonium, nitrat, nitrit, xlorid, ortofosfat, sulfat və silikat
02.12.2022 27.12.2022  
AZS ISO 31000:2022 Risklərin idarə olunması. Rəhbəredici göstərişlər 04.11.2022 09.12.2022  
AZS 174:2022 Təzə vəzəri. Texniki şərtlər 02.04.2022 22.12.2022 AZS 174-2005 əvəzinə
AZS 173:2022 Təzə ispanaq və turşəng. Texniki şərtlər 14.04.2022 22.12.2022 AZS 173-2005 əvəzinə
AZS ISO/IEC 50001:2022 Enerji menecment sistemləri - Tələblər və
istifadə üzrə rəhbəredici göstərişlər
07.11.2022 28.12.2022 AZS İSO 50001-
2014 əvəzinə
AZS 498-2022 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi.Malların sertifikatlaşdırılması qaydası 30.05.2022 22.12.2022 AZS 498:2010 əvəzinə
AZS OIC/SMIIC 2:2022 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi - halal
sertifikatlaşdırmanı həyata keçirən orqanlar
üçün tələblər
29.09.2022 21.12.2022 AZS 731-2-2015 əvəzinə
AZS ISO 7890-3:2022 Suyun keyfiyyəti - Nitratın təyini -
III hissə: Sulfosalisil turşusundan istifadə edərək spektrometrik üsul
02.12.2021 06.12.2022  
AZS 926:2022 Süfrə zeytunu 28.09.2022 05.12.2022  
AZS OIC/SMIIC 1:2022 Halal qida üçün ümumi tələblər 29.09.2022 05.12.2022
AZS 731-2012 və AZS 731-1-2015 əvəzinə
AZS 925-2022 Bitki sağlamlığı. Bioloji mübarizə vasitələrinin və digər faydalı orqanizmlərin dövriyyəsinə dair tələblər 05.09.2022 02.12.2022  
AZS ISO 6777:2022 Suyun keyfiyyəti - Nitritin təyin edilməsi –
Molekulyar absorbsiya spektrometrik üsulu
02.12.2021 30.11.2022  
AZS İSO 5664:2022 Suyun keyfiyyəti - Ammoniumun
müəyyən edilməsi - Distillə və
titrləmə üsulu
02.12.2021 25.11.2022  
AZS ISO/IEC
27036-4:2022
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYASI - TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI - TƏCHİZATÇI ƏLAQƏLƏRİ ÜÇÜN İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ -HİSSƏ 4: BULUD XİDMƏTLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜÇÜN
TƏLİMATLAR
06.05.2022 25.11.2022  
AZS İSO 6878:2022 Suyun keyfiyyəti — Fosforun müəyyən
edilməsi — Ammonium molibdat
spektrometrik üsulu
02.12.2021 24.11.2022  
AZS 924:2022 Şərablar, şərab materialları, konyak spirtləri, spirtli meyvə-giləmeyvə şirələri. Uçucu turşuların təyini üsulları 10.06.2022 24.11.2022  
AZS ISO 15489-1:2022 İnformasiya və sənədləşdirmə. Qeydlərin idarəedilməsi. Hissə 1: Anlayışlar və prinsiplər 01.09.2022 23.11.2022  
AZS ISO 10523:2022 Suyun keyfiyyəti – pH-in təyin edilməsi 02.12.2021 23.11.2022  
AZS ISO 11426:2022 Zərgərlik məmulatları və qiymətli metallar - Qızılın təyini - Kupelyasiya üsulu (od sınağı) 05.09.2022 23.11.2022  
AZS İSO 24016:2022 Zərgərlik və qiymətli metallar —Cilalanmış almazların təsnifatı —Terminologiya, təsnifat və sınaq üsulları 11.04.2022 23.11.2022  
AZS ASTM D4629:2022 Şpris vasitəsilə oksidləşdirici yanma və
xemilüminessent aşkarlanması ilə maye
karbohidrogenlərdə azot izinin təyini üsulu
22.07.2022 23.11.2022  
AZS ISO/IEC
19086-1:2022
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYASI - BULUD HESABLAMA -XİDMƏT SƏVİYYƏSİ MÜQAVİLƏSİ (SLA) STRUKTURU -
HİSSƏ 1: İCMAL VƏ ANLAYIŞLAR
14.04.2022 22.11.2022  
AZS ISO 26000;2022 SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ RƏHBƏRLİK 01.09.2022 21.11.2022  
AZS 923:2022 ŞƏRABLAR, ŞƏRAB MATERİALLARI, KONYAKLAR VƏ KONYAK SPİRTLƏRİ.
SPİRTLİ MEYVƏ-GİLƏMEYVƏ ŞİRƏLƏRİ
DƏMİRİN TƏYİNİ ÜSULU
10.06.2022 21.11.2022  
AZS 1.5-2022 Azərbaycan Respublikasının Milli Standartlaşdırma Sistemi.
Standartların tərtibinə, strukturuna, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa dair ümumi tələblər
30.05.2022 31.10.2022 AZS 1.5-96 əvəzinə
AZS İSO 7888:2022 Su keyfiyyəti - Elektrik keçiriciliyinin təyini 02.12.2021 31.10.2022  
AZS ISO/IEC 17788:2022 İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI - BULUD TEXNOLOGİYASI - ÜMUMİ BAXIŞ VƏ TERMİNOLOGİYA 14.04.2022 04.10.2022  
AZS 922:2022 Təzə üzüm.Şəkərin kütlə qatılığının təyini metodları 10.09.2021 19.09.2022  
AZS IWA 34:2022 Qadın sahibkarlığı.Əsas anlayışlar və ümumi meyarlar 04.03.2022 16.09.2022  
AZS 921:2022 Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının istehsalı, emalı, markalanması və satışı. Rəhbəredici tələblər 13.08.2021 14.09.2022  
AZS ISO/IEC
27017:2022
İnformasiya texnologiyaları - Təhlükəsizlik texnikaları — Bulud xidmətləri üçün ISO/IEC 27002-yə əsaslanan informasiya təhlükəsizliyinə nəzarət üçün təcrübə 06.05.2022 17.08.2022  
AZS EN 1427:2022 Bitum və bitumlu büzücülər.
Yumşalma temperaturunun təyini. Halqa və kürə metodu
31.05.2021 17.08.2022  
AZS 920:2022 Maşınla yığılmış xam pambıq.
Texniki Ģərtlər
01.06.2022 12.08.2022  
AZS ISO/IEC
27001:2022
İnformasiya təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyinin
idarə edilməsi sistemləri. Tələblər
06.05.2022 12.08.2022
 

AZS 494-2010

(ISO/IEC27001-2005)

 

 
AZS 919:2022 Əl ilə yığılmış xam pambıq.
Texniki şərtlər
01.06.2022 12.08.2022  
AZS 916:2022 Meyvə, giləmeyvə, subtropik, qərzəkli meyvə bitkilərinin və çay bitkisinin əkin materialı.
Texniki şərtlər
01.10.2021 12.08.2022  
AZS EN 12607-1:2022 Bitum və bitumlu büzücülər. Havanın və istiliyin təsiri altında bərkiməyə qarşı davamlılığın təyini. I HİSSƏ 31.05.2021 11.08.2022  
AZS ISO 19011:2022 İdarəetmə sistemlərinin auditinin
keçirilməsi üzrə rəhbəredici sənəd
02.06.2022 27.07.2022 AZS ISO 19011:2014
AZS EN 12596:2022 BİTUM VƏ BİTUMLU BÜZÜCÜLƏR
DİNAMİK ÖZLÜLÜYÜN VAKUUM KAPİLLYAR VİSKOZİMETR VASİTƏSİLƏ TƏYİNİ
31.05.2021 19.07.2022  
AZS 918:2022 Qiymətli metallar və onlarIn ərintiləri. Analiz metodlarIna dair ümumi tələblər 17.11.2021 15.07.2022  
AZS 917:2022 Dovşanların yetişdirilməsi və onlara qulluq, dovşançılıq məhsulları. Termin və təriflər 25.02.2022 01.07.2022  
AZS ASTM D1319:2022 Flüoressent indikator adsorbsiyası ilə neft məhsullarında karbohidrogenlərin növlərinin təyini üsulu 22.03.2022 29.06.2022  
AZS 910:2022 Kəsilmiş kənd təsərrüfatı quşlarının əlavə quş əti məhsulları (içalat, baş, boyun, ayaqlar və s). Texniki şərtlər 22.03.2022 24.06.2022  
AZS 915:2022 Təzə şüyüd. Texniki şərtlər 23.02.2022 24.06.2022 AZS 176-2005
AZS РМГ 63:2022 Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi dövlət sistemi.Texnoloji proseslərin idarə edilməsi zamanı ölçmələrin səmərəliliyinin təmin edilməsi. Texniki sənədlərin metroloji ekspertizası 04.03.2022 09.06.2022  
AZS 914:2022 Koşer qida. Ümumi rəhbəredici sənəd 18.03.2022 08.06.2022  
AZS ISO 10002:2022 Keyfiyyəti idarəetmə. Müştəri məmnuniyyəti. Təşkilatda şikayətlərin idarə edilməsi üzrə rəhbəredici sənəd 29.10.2021 18.05.2022  
AZS 913:2022

Mühafizəedici geyimlər - Pestisidlərlə işləyənlərin mühafizədici geyiminə istismar tədbirləri

17.11.2021 29.04.2022  
AZS 912:2022 Təbii bal. Texniki şərtlər 08.03.20211 22.04.2022 AZS 849-2016
AZS 911:2022 Üzüm tingləri. Texniki şərtlər 18.02.2022 22.04.2022  

AZS 1.0:2022

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Əsas müddəalar

07.01.2022

31.03.2022

AZS 1.0:1996

AZS 1.2:2022

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi.

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının işlənmə qaydaları

07.01.2022

01.04.2022

AZS 1.2:1996

AZS ГОСТ Р 51572:2022

Ölçülən qızıl külçələr. Texniki şərtlər

17.11.2021

29.03.2022

 

AZS EN1426:2022

Bitum və bitumlu büzücülər. İynənin batma dərinliyinin təyini

31.05.2021

05.03.2022

 

AZS 909:2022

Likör şərablar, coğrafi göstəricisi qorunmuş likör şərablar, mənşə yerinin adı qorunmuş likör şərablar. Ümumi texniki şərtlər

10.09.2021

22.02.2022

 

AZS 908:2022 

İribuynuzlu qaramalın embrionları Texniki şərtlər

08.03.2021

22.02.2022

 

AZS İSO 22000:2022

Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri - Qida zəncirində iştirak edən bütün təşkilatlara tələblər

02.08.2021

16.02.2022

AZS 848-2015

AZS 907:2022

Avtomatik identifikasiya. ŞTRİXKODLAŞDIRMA. Ümumi müddəalar. GS1 sistemində əmtəə nömrələrinin formalaşması, ayrılması, qeydiyyatı, tətbiqi və nəzarət qaydaları

05.07.2021

11.02.2022

 

AZS İSO/PAS 45005:2022

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri – COVID-19 pandemiyası zamanı təhlükəsiz işləmək üzrə ümumi rəhbərlik

02.08.2021

07.02.2022

 

AZS 906:2022

Turizm xidmətləri. Yerləşmə vasitələrinin təsnifatı. Minimum tələblər

22.04.2021

07.02.2022

AZS 369-2009 və AZS 755-2014

AZS 175:2022 

Təzə göy soğan.Texniki şərtlər.

05.10.2021

27.01.2022

AZS 175-2005

AZS İSO 21502-2022

Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi Layihənin idarə edilməsinə dair təlimat

29.10.2021

18.01.2022

 

AZS İSO 21500-2022

Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi Kontekst və anlayışlar

29.10.2021

18.01.2022

 

AZS ISO 2592:2022 NEFT VƏ ƏLAQƏLİ MƏHSULLAR-
KLİVLEND ÜSULU İLƏ ALIŞMA VƏ ALOVLANMA TEMPERATURLARININ AÇIQ PUTADA TƏYİNİ
31.05.2021 14.01.2022  

 

       

Bizim partnyorlarımız