Texniki reqlamentlərin və standartların layihələri

Neft sənayesinə dair ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

KO-20 markalı kerosin. Texniki şərtlər (16.05.2021)

Tərəvəzçilik üzrə normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Cəfəri-Təzə göyərti. Texniki şərtlər (23.04.2021)

Təzə göyərti. Qəbul qaydaları. Sınaq üsulları. Qablaşdırma, markalanma, daşınma və saxlanma (23.04.2021)

Təzə ispanaq və turşəng. Texniki şərtlər (14.04.2021)

Təzə keşniş. Texniki şərtlər (14.04.2021)

Təzə vəzəri. Texniki şərtlər (02.04.2021)

Təzə pattison. Texniki şərtlər (05.03.2021)

Tibbi sənayeyə dair normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

İnyeksiya üçün birdəfəflik steril şprislər. Hissə 1: Əl ilə istifadə üçün şprislər

 (25.03.2021)

Neft sənayesinə dair ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Neft bitumları. Texniki şərtlər (18.03.2021)

İlkin emal benzini. Texniki şərtlər (18.03.2021)

Heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, baramaçılıq və yemçilik sahəsində normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

İribuynuzlu qaramalı embrionları (08.03.2021)

Ərzaq üçün toyuq yumurtası. Texniki şərtlər (08.03.2021)

İnqubasiyaya yararlı toyuq yumurtası (08.03.2021)

Tut ipəkqurdunun yaş (diri) baraması  (08.03.2021)

Təbii bal. Texniki şərtlər (08.03.2021)

Tütün və tütün məmulatlarına dair normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Tütün ştilləri. Texniki şərtlər (10.02.2021)

Toxumçuluq sahəsində normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumlarının analiz qaydaları. Qəbul qaydaları və toxum nümunələrinin götürülmə metodları (13.01.2021)

Sənaye və məişət-kommunal təyinatlı təbii yanar qaza dair normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Sənaye və məişət-kommunal təyinatlı yanar qaz. Texniki şərtlər (26.11.2020)

Un və çörəyə dair normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Çörək sənayesi üçün buğda unu. Texniki şərtlər (04.11.2020)

Ərzaqlıq buğda unu çörəyi. Texniki şərtlər (04.11.2020)

Nəqliyyat vasitələri sahəsində normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

AZS 599-2015 "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının dövlət qeydiyyat nişanları. Tipləri və əsas ölçüləri. Texniki tələblər" dövlət standartı (11.09.2020)

Tibb sahəsində normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər- Hissə 1 Hermetikliliyin təyin edilməsi metodu (07.04.2020)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər - Hissə 2 Fiziki - kimyəvi xassələrin təyini üsulları (07.04.2020)

Pasiyentlər, cərrahi personal və avadanlıq üçün tibbi məmulatlar kimi tətbiq edilən cərrahi geyim və dəyişəklər (07.04.2020)

Xüsusi qoruyucu geyim. Texniki şərtlər (07.04.2020)

İdarəetmə sahəsində normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Ətraf mühitin idarəedilmə sistemləri. Tələblər və tətbiqinə dair rəhbərlik  (02.03.2020)

Məsul şəxs: Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və idarəetmə sistemlərinin metodologiyası şöbəsinin müdiri Gülbacı Əliyeva

E-mail: g.israfilova@azstand.gov.az Tel: (+994 12) 4413609 (dax. 106)

"Milli Qiymətləndirmə Standartları"nın layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Debitor Borclar (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Kənd Təsərrüfatı Məhsulları və Kənd Təsərrüfatı Heyvanlarının Qiymətləndirməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Orqanik məhsulların istehsalı, emalı, markalanması və etiketlənməsi üzrə rəhbər sənəd (14.06.2019)

Orqanik istehsal məhsulu   İstehsal, saxlanma və daşınma qaydaları (14.06.2019)

Orqanik qida məhsulları  Termin və təriflər (14.06.2019)

Bizim partnyorlarımız