Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fondu

STANDATLAŞDIRMA ÜZRƏ NORMATIV SƏNƏDLƏRIN DÖVLƏT FONDU

Dövlət standartı, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatlarTexniki normativ-hüquqi sənədlər Dövlət fondunu təşkil edir.

Fond “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu və Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 28 mart tarixli 25 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları"əsasında və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) nəzdində fəaliyyət göstərir.

Əsas məqsəd –bütün maraqlı tərəflər üçün normativ texniki sənədlərə çıxış imkanının verilməsi, onların mütəmadi olaraq yenilənən dəqiq və ətraflı məlumatla təminatı, eləcədə normativ sənədlərin yayımının vahid elektron sisteminin yaradılmasıdır.

Fonddan rəsmi nüsxələri elektron və kağız şəklində əldə etmək mümkündür.

Normativ sənədlərin icazəsiz istifadəsi qadağandır.

 

AZS dövlət standartlarının kataloqu 2021

Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən dövlətlərarası standartlar (06.01.2021-ci il tarixində yenilənmiş versiyası)

 

 

Bizim partnyorlarımız