Təlim tədris Mərkəzi- İdarəetmə sistemlərinin və personalın sertifikatlaşdırılması orqanın fəaliyyəti haqqında

Təlim tədris Mərkəzi - İdarəetmə sistemlərinin və personalın

sertifikatlaşdırılması orqanın fəaliyyəti haqqında

                                    M Ə L U M A T                                          

“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsin Təlim-tədris Mərkəzi İdarəetmə sistemlərinin və Personalın sertifikatlaşdırılması orqanı Beynəlxalq standartlar  əsasında sertifikatlaşdırma işlərini və müvafiq təlimlərin keçirilməsini təşkil edir.

Hazırda dünyada insanlara təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması, ətraf mühitin qorunması və qida təhlükəsizliyi əsas prioritet məsələlərdən biridir. İstehsal və idxal olunan məhsulların standartların və normativ sənədlərin nəzərdə tutulan tələblərinə uyğunluğu Beynəlxalq standartlar  əsasında akkreditatsiya  edilmiş laboratoriyalar  və İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlar tərəfindən müəyyən edilir.

“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsin Təlim-tədris Mərkəzi İdarəetmə sistemlərinin və Personalın sertifikatlaşdırılması orqanı Respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlara kömək etmək məqsədilə Beynəlxalq standartların  tələblərinin öyrənilməsi məqsədi ilə təlimlər keçirir.

Təlimlər Beynəlxalq “İRCA” təşkilatının təlim proqramı əsasında və həmin qurumun üzvü Türkiyənin “Esenek Eğitim Mərkəzi"nin və  Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun peşəkar təlimçi-müəllim heyəti tərəfindən aparılır. Təlimlərin nəticələrinə əsasən verilən sertifikatlar Beynəlxalq  “İRCA”  təşkilatında qeydiyyata alınır.

Bizim partnyorlarımız