BEYNƏLXALQ STANDARTLAŞDIRMA TƏŞKİLATI (İSO)

Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (İSO)

1947-ci ildə yaradılmış, müstəqil, beynəlxalq qeyri-dövlət təşkilatıdır, 163 milli standartlaşdırma orqanı təşkilarda təmsil olunur. Əsas funksiyası könüllü, konsensus əsaslı, bazar yönümlü beynəlxalq standartların işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası İSO-da 7 iyul 2003-cü ildən AZSTAND- Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi (2003-2008-ci illərdə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi) vasitəsilə tamhüquqlu üzv olaraq təmsil olunur. Eyni zamanda İSO-nun 14 Texniki Komitəsində müşahidəçi və tamhüquqlu üzv olaraq iştirak olunur.

Institut 2017-ci ilin dekabr ayından etibarən Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatında(İSO) tamhüquqlu üzvdür.

https://www.iso.org/ru/home.html

Bizim partnyorlarımız