BEYNƏLXALQ ELEKTROTEXNİKA KOMİSSİYASI (İEC)

Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (İEC)

1906-cı ildə yaradılmış yarı-hökumət (quasi-governmental) qeyri-kommersiyatəşkilatıdır. Əsas funksiyası elektrik və eletrotenika məhsulları üzrə konsesus əsaslı standartların işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası İEC-də 2011-ci ildən təşkilatın ÜTT-nin təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə yaradılmış Müxbir Ölkələr proqramı (Affiliate Country Programme) vasitəsilə təmsil olunur.

https://www.iec.ch/

Bizim partnyorlarımız