AVROPA STANDARTLAŞDIRMA TƏŞKİLATI (CEN)

Avropa Standartlaşıdrma Komitəsi (CEN)

Avropa İttifaqı tərəfindən rəsmən qəbul edilmiş standartlaşdırma sahəsində fəaliyyət göstərən 3 əsas  qurumdan biridir(digərləri CENELEC və ETSİ) və qeyri-hökumət təşkilatıdır. Əsas funksiyası Avropa regionu üçün konsensus əsaslı könüllü standartların işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası CEN-də Nazirlər Kabinetinin 17/17/4699-22 saylı 22 oktyabr 2008-ci il tarixli tapşırığına uyğun olaraq 2011-ci ildən assosiativ (affiliate) üzv statusunda təmsil olunur.

İnstitut 2018-ci ilin aprel ayından etibarən Avropa Standartlaşdırma Komitəsində (CEN) Tərəfdaş Standartlaşdırma Orqanı (CSB) statusunda təmsil olunur.

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx

Bizim partnyorlarımız