AVROPA ELEKTROTEXNİKA KOMİSSİYASI (CENELEC)

Avropa Elektrotexniki Standartlaşdırma Komitəsi (CENELEC) 1973-cü ildə yaradılmış və Avropa İttifaqı tərəfindən rəsmən qəbul edilmiş standartlaşdırma sahəsində fəaliyyət göstərən 3 əsas  qurumdan biridir (digərləri CENELEC və ETSİ) və qeyri-hökumət təşkilatıdır  qeyri-hökumət təşkilatıdır. Əsas funksiyası Avropa regionu üçün elektrotexniki sahədə könüllü, konsensus əsaslı standartların işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

29 dekabr 2015-ci ildə CENELEC ilə ödənişsiz əsaslarla müəyyən CENELEC standartlarını əldə etmək imkanı verən “CENELEC–in daxili standartlarının qəbulu üzrə Lisenziya Sazişi” (License Agreement for  the adoption of CENELEC “Homegrown” standards between the European Committee for Electrotechnical Standardization and the State Committee for Standardization, Metrology and Patent of the Republic of Azerbaijan) imzalanmışdır.

https://www.cenelec.eu/

Bizim partnyorlarımız