DÖVLƏTLƏRARASI ŞURA (МГС)

Standartlaşdırma, Metrologiya və Sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şura

Ölkəmiz 90-ci illərdən Standartlaşdırma, Metrologiya və Sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şura ilə sıx əlaqələr qurub və onun illik görüşlərində, həmçinin onun standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və dövlət nəzarəti məsələləri üzrə Milli Elmi-Texniki Komitələrində və İşçi Qruplarında fəal iştirak edir.

http://easc.by/

Bizim partnyorlarımız