Qərb ərazi idarəsi

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun regionlarda sertifikatlaşdırma işlərini həyata keçirən Ərazi idarələri fəaliyyət göstərir. İnstitutun Qərb bölgəsi üzrə fəaliyyət göstərən ərazi idarəsi həmin bölgədə mövcud olan müəssisə və təşkilatlarların məhsullarının sertifikatlaşdırılması zamanı əlavə xərc və vaxta qənaət etməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. 

Ünvan: Qərb Ərazi idarəsi: Gəncə şəhəri, Ş.İ. Xətai 98 ;Yevlax şəhəri, H. Əliyev prospekti 90

Əlaqəli şəxs: Rövşən Abbasov - Qərb Ərazi İdarəsinin direktor müavini (Gəncə) 

Tel: (+99450) 2502900  e-mail: office@azstand.gov.az

Camal Babayev - Qərb Ərazi İdarəsinin direktor müavini (Yevlax) 

Tel:  (+99450) 2402550  e-mail: office@azstand.gov.az

Bizim partnyorlarımız