Mərkəz

Regionlarda sertifikatlaşdırma işlərini həyata keçirən ərazi idarələrinin fəaliyyəti mərkəz tərəfindən tənzimlənir.  Mərkəz bu sahədə ixtisaslaşdırılmış kadr potensialına malikdir və sertifikatlaşdırma sahəsində gördüyü işləri beynəlxalq təcrübəyə və müasir tələblərə uyğun həyata keçirir.

Ünvan: Elçin İsaqzadə küçəsi, 7-ci köndələn. AZ 1029, Bakı şəhəri

Əlaqəli şəxs:  İlqar Əliyev - Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin baş ekspert auditoru

Telefon: (+99412) 4413609 (daxili 121), e-mail: i.aliyev@azstand.gov.az 
 

 Nəriman Salmanov - Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin baş ekspert auditoru

Telefon: (+99412) 4413609 (daxili 121), e-mail: salmanov720@gmail.com

Bizim partnyorlarımız