Mərkəz

Regionlarda sertifikatlaşdırma işlərini həyata keçirən ərazi idarələrinin fəaliyyəti mərkəz tərəfindən tənzimlənir.  Mərkəz bu sahədə ixtisaslaşdırılmış kadır potensialına malikdir və sertifikatlaşdırma sahəsində gördüyü işləri beynəlxalq təcrübəyə və müasir tələblərə uyğun həyata keçirir.

Ünvan: Elçin İsaqzadə küçəsi, 7-ci köndələn. AZ 1029, Bakı şəhəri

Telefon: (+99412) 5149603 (daxili 117)

Bizim partnyorlarımız