Beynəlxalq Əməkdaşlıq

Beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıq

- Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatında  (İSO) tamhüquqlu üzv

- Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyanın(İEC) Müxbir ölkələr proqramının (İEC Affiliate Program) iştirakçısı

- Standartlaşdırma, Metrologiya və Sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şuranın (МГС) üzvü

- Avropa Standartlaşdırma Komitəsində (CEN) Tərəfdaş Standartlaşdırma Orqanı (CSB) statusunda təmsilçi

- Sınaq və Materiallar üzrə Amerika Cəmiyyəti (ASTM İnternational) ilə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorndumu

- Körfəz Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının (KƏŞ) Standartlaşdırma Təşkilatı və İnstitut arasında  texniki əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu

- Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (İFC) ilə Əməkdaşlıq sazişi

- Rusiya Fedrasiyasında fəaliyyət göstərən “AFNOR RUS” MMC ilə Əməkdaşlıq Sazişi

 

Ölkə

Hökumətlərarası saziş

Qurumlararası saziş

1.

Ukrayna

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-cı il 25 mart)

Ukrayna Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdirma və Keyfiyyət Məsələləri üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi (Дп УКРНДНЦ)  və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasında Qarşılıqlı Əməkdaşlıq Memorandumu

2.

Avstriya Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Avstriya Standartlar İnstitutu arasında standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş (2009-cu il 25 iyun)

3.

Polşa Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Polşa Standartlaşdırma Komitəsi arasında standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş (2011-ci il 29 noyabr)

4.

Belarus Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası  Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2001-ci il 8 avqust)

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Belarus Respublikasının Standartlaşdırma üzrə Dövlət Komitəsi  arasında standartlaşdırma və metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi  və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş(2007-ci il 2 may)

5.

Rusiya Federasiyası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1995-ci il 20 oktyabr/aprel)

 

6.

Türkmənistan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2008-ci 19 may/2 oktyabr)

 

7.

Macarıstan Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Macarıstan Respublikasının Ticarət və Lisenziyalaşdırma İdarəsi  arasında metrologiya sahəsində texniki əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu (2011-ci il 11 noyabr)

8.

Gürcüstan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-ci il 18 fevral)

 

9.

Özbəkistan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1996-cı il 27 may)

 

10.

Qazaxıstan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-ci il 10 iyun)

Qazaxistan Standartlaşdirma və Sertifikatlaşdirma İnstitutu (КАЗИНСТ)  və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasında Qarşılıqlı Əməkdaşlıq Memorandumu

11.

Bolqarıstan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1999-cu il 2 dekabr-2000 2 fevral)

 

12.

Moldova Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-ci il 27 noyabr)

 

13.

Çexiya Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Çexiya Respublikasının Texniki Standartlaşdırma, Metrologiya və Dövlət Sınaqları üzrə İdarəsi arasında standartlaşdırma, metrologiya və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (2011-ci il 17 may)

14.

Tacikistan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2001-ci il 8 avqust/2007-cı 15 mart)

 

15.

İran İslam Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə İran Standartlar və Sənaye Tədqiqatlar İnstitutu arasında standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu(2016-cı il 7 avqust)

16.

Türkiyə Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında texniki tənzimlənmə, standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (2012-ci il 12 senytabr)

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Türkiyə respublikası Elmi-Texniki Araşdırmalar Şurası - Milli Metrologiya İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumu(2013-cü il 24 may);

Türkiyə Respublikası Türk standartları İnstitutu ilə Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tabeliyində Azərbaycan standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumu (2015-ci il 26 oktyabr)

17.

İordaniya Haşimilər Krallığı

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi və İordaniya Standartlar və metrologiya Orqanı arasında standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və akkreditasiya və digər əlaqəli sahələr üzrə  əməkdaşlıq sazişi (2007-ci il 29 iyul)

18.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Standartlaşdırma və Metrologiya üzrə Əmirlik Orqanı arasında uyğunluq sertifikatlarının və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanınması haqqında Anlaşma Memorandumu (21-22 may 2017-ci il)

19.

Qırğızıstan Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Qırğızıstan Respublikasının Hökuməti yanında standartlaşdırma və metrologiya üzrə Dövlət Xidməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş(1995-cı il 20 aprel)

20.

Almaniya Federativ Respublikası

 

Alman Standartlar İnstitutu (DİN) və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu(AZSTAND) arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma memorandumu (21 sentyabr 2017-ci il)

21.

İsrail Dövləti

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə İsrail Dövlətinin Hökuməti arasında standartlaşdırma, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və metrologiya sahələrində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2016-cı il 13 dekabr)

 

22.

Çin Xalq Respublikası

 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə Çin Xalq Respublikasının Keyfiyyətə Nəzarət, Yoxlama və Karantin üzrə Baş Administrasiyası arasında texniki tənzimləmə, metrologiya, standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu” (15 may 2017-ci il)

Bizim partnyorlarımız