| | az | en

TƏQVİM

Be Ça Ç Ca C Ş B
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Əmtəə və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatı
Çap versiyası

ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI (ƏXBT 9)

 ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN SİNİFLƏRİNİN İZAHLI SİYAHISI

ƏMTƏƏLƏR

 

01-ci sinif

Sənayedə, elmidə məqsədlərdə, fotoqrafiyada, kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və meşəçilikdə istifadə üçün nəzərdə tutulan kimyəvi məhsullar;

emal olunmamış sintetik qatranlar, emal olunmamış plastik materiallar;

gübrələr;

od söndürmək üçün tərkiblər; metalların tavlanması və lehimlənməsi üçün preparatlar; ərzaq məhsullarının konservləşdirilməsi üçün preparatlar;

aşı maddələri;

sənaye məqsədləri üçün yapışqan maddələr.

02-ci sinif

Boya, əlif yağları, laklar;

metalları korroziyadan və ağacı xarab olmaqdan mühafizə edən qoruyucu vasitələr;

boyaq maddələri;

aşılayıcı maddələr;

emal olunmamış təbii qatranlar;

bədii-dekorativ məqsədlər  və bədii mətbuat üçün istifadə edilən təbəqə və tozvari metallar.

03-cü sinif

Ağartma üçün preparatlar və yuma üçün digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat məmulatları, efir yağları, kosmetika, saç üçün losyonlar; diş tozları və  pastaları.

04-cü sinif

Texniki yağlar və sürtkülər;

sürtkü materialları;

tozu udmaq, islatmaq və birləşdirmək üçün tərkiblər;

yanacaqlar (o cümlədən, benzinlər) və işıqlandırıcı materiallar;

fitillər və işıqlandırma üçün şamlar.

05-ci sinif

Əczaçılıq,baytarlıq və gigiena preparatları

tibbi məqsədlər üçün pəhriz maddələri, uşaq qidası;

plastırlar, sarğı materialları;

dişləri plomblamaq və diş surətlərini hazırlamaq üçün materiallar;

dezinfeksiyaedici vasitələr;

ziyanverici heyvanları məhv etmək üçün preparatlar; fungisidlər, herbisidlər. 

06-cı sinif

Adi metallar və onların xəlitələri;

metal tikinti materialları;

səyyar metal konstruksiyalar və tikililər;

dəmir yolları üçün metal materiallar;

metal troslar və məftillər (qeyri-elektrik);

dəmir və qıfıl məmulatları;

metal borular;

seyflər;

digər siniflərə aid edilməyən adi metallardan məmulatlar;

filizlər.

07-ci sinif

Maşınlar və dəzgahlar; mühərriklər (yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla); birləşmələr və ötürmə elementləri (yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla); əl ilə idarə edilən alətlərdən başqa, kənd təsərrüfatı  alətləri; inkubatorlar.

08-ci sinif

Əl vasitələri və alətlər;

bıçaq məmulatları, çəngəllər və qaşıqlar;

soyuq silah;

ülgüclər.

09-cu sinif 

Elmi, dəniz, geodeziya, fotoqrafiya, kinematoqrafiya, optika, çəkmə, ölçmə, siqnalizasiya, nəzarət (yoxlama), xilas etmə və tədris üçün cihaz və alətlər;  elektrikin ötürülməsi,  paylanması,  transformasiyası,  toplanması, tənzimlənməsi və ya  idarə edilməsi üçün   cihaz  və  alərlər; səsin  və  ya  təsvirin  yazılması,  ötürülməsi,  canlandırılması   üçün aparatura; məlumatın maqnit daşıyıcıları, səsyazma diskləri; ticarət avtomatları və ilkin ödənişli aparatlar üçün mexanizmlər;

kassa aparatları, hesablayıcı maşınlar, məlumatları işləmək üçün avadanlıq və kompüterlər; od söndürmək üçün avadanlıq.

10-cu sinif 

Cərrahiyyə, tibbi, stomatoloji və baytarlıq cihaz və alətləri; 

ətrafların protezləri, göz və diş protezləri;

ortopedik məmulatlar;

tikiş qoymaq üçün materiallar.

11-ci sinif

İşıqlandırma, qızdırma, buxar əldə etmə, ərzaq məhsullarının isti emalı üçün, soyutma, qurutma, ventilyasiya etmə üçün, su bölüşdürücü və sanitar-texniki qurğular.

12-ci sinif 

Nəqliyyat vasitələri; quruda, suda və havada yerini dəyişən aparatlar.

13-cü sinif 

Odlu silah;

döyüş sursatı və mərmilər;

partlayıcı maddələr;

fişənglər.

14-cu sinif

Nəcib metallar və onların xəlitələri, onlardan digər siniflərə aid edilməyən məmulatlar və ya örtülər;

zərgərlik məmulatları, bjuteriya, qiymətli daş-qaşlar;

saatlar və digər xronometrik cihazlar.

15-ci sinif 

Musiqi alətləri.

16-cı sinif

Kağız, karton və onlardan digər siniflərə aid edilməyən məmulatlar; çap məhsulları;

cildləmə işləri üçün materiallar; fotoşəkillər; yazı kağızı malları; dəftərxana və məişət məqsədləri üçün yapışqan maddələr; rəssamlar üçün ləvazimatllar; fırçalar; yazı makinaları və kontor ləvazimatları (mebel istisna edilməklə); tədris materialları və əyanı vəsaitlər (aparatlar istisna olmaqla); qablaşdırma üçün plastik kütlədən qayırılmış materiallar (digər siniflərə aid edilməyən); şriftlər; mətbəə klişesi.

17-ci sinif 

Kauçuk, rezin, quttaperça, asbest, slyuda və bu materiallardan digər siniflərə aid edilməyən məmulatlar;

qismən e’mal olunmuş plastik kütlələrdən məmulatlar;

kəpitkələmə, sıxlaşdırma və izolyasiya üçün materiallar;

qeyri-metal elastik borular.

18-ci sinif

Dəri və onun əvəzediciləri, onlardan digər siniflərə aid edilməyən  məmulatlar; 

heyvan dəriləri;

yol sandıqları, çamadanlar;

yağış və gün çətirləri, əsalar;

qırmanclar, qamçılar, at yəhər-qayışı və sərraclıq malları.

19-cu sinif 

Qeyri-metal tikinti materialları; tikinti məqsədləri üçün qeyri-metal sərt borular;

asfalt, qatranlar və bitum; qeyri-metal səyyar konstruksiyalar və tikililər; qeyri –metal abidələr.

20-ci sinif 

Mebel, güzgülər, şəkillər üçün çərçivələr; ağacdan, mantardan, qamışdan, qarğıdan, söyüddən, buynuzdan, sümükdən, fil sümüyündən, balina bığından, tısbağaların qınından, balıqqulaqlarından, kəhrabadan, sədəfdən, dəniz penkasından, bu materialların əvəzediciləindən və ya plastik kütlələrdən digər siniflərə aid edilməyən məmulatlar.

21-ci sinif 

Ev və ya mətbəx əşyaları və qab-qacaq;

daraqlar və süngərlər;

şotkalar (fırçalar istisna olmaqla);

şotka məmulatları üçün materiallar;

təmizlik və yır-yığış üçün tərtibatlar;

metal liflər;

emal olunmamış və ya qismən emal olunmuş şüşə (tikinti şüşəsi istisna olmaqla);

şüşə, çini və saxsıdan digər siniflərə aid edilməyən məmulatlar.

22-ci sinif

Digər siniflərə aid edilməyən kanatlar, kəndirlər, ciyələr, torlar, çadırlar, talvarlar, brezentlər, yelkənlər və kisələr;

doldurma materialları (rezin və plastik materiallardan olanlar istisna olunmaqla); toxuculuq lifti üçün xammal.

23-cü sinif

Toxuculuq sapları və iplik.

24-cü sinif :

Digər siniflərə aid edilməyən parçalar və toxuculuq məmulatları; ədyallar, örtüklər və süfrələr.

25-ci sinif 

Geyim, ayaqqabı və baş geyimləri.

26-cı sinif 

Krujeva və tikməli məmulatlar, tesma və lentlər;

düymələr, basmadüymələr, qarmaqlar və qarqaralar, sancaqlar və iynələr;

süni güllər.

27-ci sinif

Xalçalar, həsirlər, ayaqaltılar, linoleum və döşəmə üçün digər örtüklər;

toxuma olmayan divar kağızları və üzlük materiallar.

28-ci sinif

Oyunlar, oyuncaqlar;

digər siniflərə aid edilməyən gimnastika və idman malları;

yolka bəzəkləri.

29-cu sinif

Ət, balıq, quş və ov quşu əti; ət ekstraktları;konservləşdirilmiş, qurudulmuş və istilik emalına uğradılmış tərəvəzlər və meyvələr; jele, mürəbbə, kompotlar; yumurta, süd və süd məhsulları; qida yağları və piyləri.                                                                                

30-cu sinif

Qəhvə, çay, kakao, qənd, düyü, tapioka (manioka), saqo, qəhvə əvəzediciləri; un və taxıl məhsulları, çörək-bulka məmulatları, qənnadı məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, çörəkçilik tozları; duz, xardal; sirkə, souslar; ədviyyatlar; qida buzu.

31-ci sinif

Digər siniflərə aid edilməyən kənd təsərrüfatı, bağ-bostan, meşə və taxıl məhsulları;

diri heyvanlar;

təzə meyvələr və tərəvəzlər; toxumlar, canlı bitkilər və güllər;

heyvanlar üçün yemlər; 

səməni.

32-ci sinif

Pivə;

mineral və qazlı sular və digər alkoqolsuz içkilər;

meyvəli içkilər və meyvə şirələri;

siroplar və içkilərin  hazırlanması üçün digər tərkiblər.

33-cü sinif

Alkoqollu içkilər (pivə istisna olmaqla).

34-cü sinif

Tütün;

papiros çəkmək üçün ləvazimatlar;

kibrit.

 

XİDMƏTLƏR

 

35-ci sinif:

Reklam; biznes sahəsində menecment;biznes sahəsində inzibati fəaliyyət;

ofis xidməti.

36-cı sinif

Sığortalama;

maliyyə fəaliyyəti;

kredit-pul əməliyyatları;

daşınmaz əmlaka dair əməliyyatlar.

37-ci sinif

İnşaat;

təmir;

avadanlığın quraşdırılması.

38-ci sinif

Telekommunikasiyalar.

39-cu sinif

Nəql etmə; malların qablaşdırılması və saxlanması; səyahətlərin təşkili.

40-cı sinif

Materialların emalı.

41-ci sinif

Tərbiyə etmə;

tədris prosesinin təmin edilməsi;

əyləncələr;

idman və mədəni-maarif tədbirlərinin təşkili.

42-ci sinif

Elmi və texnoloji xidmətlər və onlara aid olan elmi tədqiqatlar və işləmələr;

sənaye analizi və elmi tədqiqatlar üzrə  xidmətlər;

kompüterlərin texniki və proqram təminatının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi.

43-cü sinif

Ərzaq məhsulları və içkilərlə təmin etmə üzrə xidmətlər;

müvəqqəti yaşayışın təmin edilməsi.

44-cü sinif

Tibbi xidmətlər;

baytarlıq xidmətləri;

insanlar və heyvanlar üçün gigiyena və kosmetika sahəsində xidmətlər;

kənd təsərrüfatı, bostançılıq və meşəçilik sahəsində xidmətlər.

45-ci sinif 

Hüquqi xidmətlər;

əmlakın və fərdi şəxslərin müdafiəsi üçün təhlükəsizlik xidmətləri;

fərdi şəxslərin tələbatlarının təmin edilməsi üçün başqaları tərəfindən göstərilən şəxsi və sosial xidmətlər.

 

21.04.2016

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 8-ci km ərazisində yerləşən bazarda və bazara məxsus ərazidə yerləşən ərzaq mağazasında... 

daha ətraflı
17.09.2015

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, A.Mirzəyev küçəsi, ev 60 ünvanında Atılxanov Azər Rəşxan oğluna məxsus...

daha ətraflı
04.09.2015

...Sumqayıt şəhəri, H.Əliyev prospekti 40-cı məhəllədə yerləşən “Pompey” və Nizami Gəncəvi küçəsində yerləşən...

daha ətraflı

FƏRMAN

06.11.2017

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 oktyabr tarixli 845-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”...

daha ətraflı
VİDEO XƏBƏR
23.11.2017
Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Avropa Akkreditasiya Təşkilatının assosiativ üzvlüyünə qəbul edilib
QAYNAR XƏTT
TABE QURUMLAR
Copyright © 2010 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi! Bütün hüquqlar qorunur.
Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır