Çap et
Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərinin Siyahısı

1. Komitə sədri

2. Komitə sədrinin müavini

3. Aparatın rəhbəri

4. Aparat rəhbərinin müavini

5. Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsinin müdiri

6. Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsinin müdir müavini

7. Elektrotexnika sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun müdiri

8. Elektrotexnika sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun baş məsləhətçisi

9. Elektrotexnika sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun böyük məsləhətçisi

10. Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun müdiri

11. Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun baş məsləhətçisi

12. Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun böyük məsləhətçisi

13. Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun müdiri

14. Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun baş məsləhətçisi

15. Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun böyük məsləhətçisi

16. Qanunverici metrologiya şöbəsinin müdiri

17. Xidmət sahələrinin metroloji təminatı sektorunun müdiri

18. Xidmət sahələrinin metroloji təminatı sektorunun baş məsləhətçisi

19. Xidmət sahələrinin metroloji təminatı sektorunun böyük məsləhətçisi

20. Texnoloji proseslərin metroloji təminatı sektorunun müdiri

21. Texnoloji proseslərin metroloji təminatı sektorunun baş məsləhətçisi

22. Texnoloji proseslərin metroloji təminatı sektorunun böyük məsləhətçisi

23. Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri

24. Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdir müavini

25. Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsinin baş məsləhətçisi