Çap et
SAYTIN XƏRİTƏSİ

ƏSAS SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
- Yaranma tarixi
- Məqsəd və vəzifələr
- Sədr
- Əsasnamə
- Struktur

AKTUAL
- Xəbərlər
- Elanlar
- Nəşrlər
- Fotoqalereya

XİDMƏTLƏR
- Təhlükəli məhsulla bağlı müraciət
- Standartlar Fondu
- Sınaq laboratoriyaları

ƏLAQƏ
- Ünvan və telefonlar
- Qaynar xətt
- Digər rekvizitlər

 

TEXNİKİ TƏNZİMLƏMƏ VƏ STANDARTLAŞDIRMA 

- ÜMUMİ MƏLUMAT
- TEXNİKİ KOMİTƏLƏR
- SORĞU MƏRKƏZİ 

METROLOGİYA
- ÜMUMİ MƏLUMAT
- MİLLİ METROLOGİYA MƏRKƏZİ
- ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

AKKREDİTASİYA
- ÜMUMİ MƏLUMAT
- SERTİFİKATLAŞDIRMA ORQANLARI
- SİFARİŞ FORMALARI

SERTİFİKATLAŞDIRMA
- ÜMUMİ MƏLUMAT
- SERTİFİKATLAŞDIRMA İDARƏLƏRİ
- SİFARİŞ FORMALARI

PATENT
- ÜMUMİ MƏLUMAT
- İDDİA SƏNƏDİNİN VERİLMƏ QAYDALARI
- APPELYASİYA
- PATENT MÜVƏKKİLLƏRİ
- ƏRİZƏ FORMALARI

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT
- ÜMUMİ MƏLUMAT

HÜQUQİ SƏNƏDLƏR MƏRKƏZİ
- QANUNLAR
- FƏRMAN VƏ SƏRƏNCAMLAR
- QƏRARLAR
- SAZİŞLƏR, MÜQAVİLƏLƏR, KONVENSİYALAR
- DİGƏR SƏNƏDLƏR

TƏCRÜBƏ-SINAQ MƏRKƏZİ (AzTEST)
- AzTEST HAQQINDA
- METROLOJİ XİDMƏTLƏR
-SINAQLAR 

DİQQƏT! DİQQƏT! TƏHLÜKƏLİ MƏHSUL