Çap et
Sertifikatlaşdırma Orqanları

İdarəetmə Sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə fəaliyyəti razılaşdırılan təşkilatlar

İdarəetmə Sistemi üzrə akkreditasiya olunan təşkilatlar

Personalın sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditasiya olunan orqanlar

Personalın sertifikatlaşdırılması üzrə fəaliyyəti razılaşdırılan orqanlar

Oxşar məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditasiya olunan orqanlar

AZS İSO 17020 standartının tələblərinə uyğun akkreditasiya olunan və fəaliyyəti razılaşdırılan inspeksiya orqanları

Halal məhsulların sertifikatlaşdırılması orqanları

İSO GUİDE 34 “Standart nümunələr istehsalçılarının səriştəliliyinə ümumi tələblər” standartına uyğun akkreditasiya olunan orqanlar