Çap et
Ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikasında sənaye mülkiyyəti obyektlərinin hüquqi mühafizəsi sahəsində dövlət siyasəti Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, onun Patent şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir.

Fəaliyyət sahələri və göstərilən xidmətlər:

• Sənaye mülkiyyəti obyektləri barəsində yerli və xarici, hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia sənədlərinin qəbulu, qeydiyyatı, dövlət ekspertizasının aparılması və müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi;

• Dövlət reyestlərinin aparılması;

• Sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə sahiblik hüquqlarının verilməsinə dair müqavilələrin və sənaye mülkiyyəti obyektlərinin istifadəsi ilə bağlı lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması;

• Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin hüquqi mühafizəsi sahəsində qanunvericilik aktlarının işlənməsi, dövlət fəaliyyəti sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması;

• Sənaye mülkiyyəti sahəsində qanunvericilik və normativ aktların təkmilləşdirilməsi üzrə işlərin aparılması, bu sahədə və öz səlahiyyətləri çərçivəsində qüvvədə olan qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsinin analizi və ümumiləşdirilməsi, onun müddəalarının aydınlaşdırılması;

• Patent müvəkkillərinin milli reyestrinin aparılması;

• Sənaye mülkiyyətinin mühafızəsi ilə əlaqədar məlumat təminatı və nəşriyyat işləri, məlumat mənbələrini idarəetmə və onun təşkilati-texniki təminatı sisteminin işlənməsi;

• Patent fondunun milli və xarici ixtiraların təsviri ilə, sənədlərlə və sənaye mülkiyyətinin digər sahələrinə aid ədəbiyyatla komplektləşdirməsi üzrə təşkilatı köməkliklərin təşkili və onun saxlanmasının təminatı;

• Məlumat axtarışının və texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və kompüterləşdirilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə hazırlıq işlərinin aparılması;

• Sənaye mülkiyyəti sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasartırma işlərinin təşkili;

• Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin yaradılması, hüquqi mühafızəsi və istifadəsi sahəsində xidmətlərin göstərilməsi və işlərin aparılması;

• Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin hüquqi mühafızəsi və istifadəsi məsələləri üzrə xarici ölkələrin uyğun strukturları və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;

• Uyğun beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının təmsil edilməsi, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilə və sazişlərdən irəli gələn öhdəliklərinin həllinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;

• Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə tədbirlərin keçirilməsi, sənaye mülkiyyətinin mühafızəsi sahəsində xarici təcrübənin öyrənilməsi və istifadəsinin təşkili;

• Seminarlar, konfranslar, sərgilərin keçirilməsi, patent məlumatları bankının formalaşdırılması, Patent şöbəsinin fəaliyyətində Ümümdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) standartlarından istifadənin təmin edilməsi, hüquqi və fiziki şəxslərə metodik köməyin, patent-məlumat, məsləhət və digər xidmətlərin göstərilməsi;

• İxtiraçılıq və yaradıçılıq aktivliyinin stimullaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksinin hazırlanması, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin kommersiyalaşdırılması ilə bağlı metodik tövsiyələrin və təlimatların işlənməsi;

• Dövlət Komitəsinin dövlət innovasiya proqramlarının işlənməsi və həyata keçirilməsində iştiraki və innovasiya layihələrinin ekspertizasının aparılması.