Çap et
İddia sənədinin verilmə Qaydaları

Əmtəə nişanının qeydə alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

Coğrafi göstəricinin qeydə alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

Faydalı modelə patent alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

İxtiraya patent alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

Sənaye nümunəsinə patent alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası