ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

Dövlətlərarası Şura (МГС)

Standartlaşdırma, Metrologiya və Sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şura Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində siyasəti həyata keçirən hökumətlərarası təşkilatıdır. Dövlətlərarası Şuranın əsas işçi orqanı ekspert qrupundan ibarət Standartlar üzrə Bürosudur.

Dövlətlərarası Şura Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (İSO) tərəfindən standartlaşdırma üzrə regional təşkilat kimi tanınmışdır (ISO Şurasının Qərarı 26/1996).

http://easc.by/

Beynəlxalq əməkdaşlıq