ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

İkitərəfli əməkdaşlıq

 

 

Ölkə

Hökumətlərarası saziş

Qurumlararası saziş    

1.

ABŞ

 

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) və Sınaq və Materiallar üzrə Amerika Cəmiyyəti  (ASTM) arasında  Anlaşma Memorandumu (2016-cı il 8 dekabr)

2.

Ukrayna

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-cı il 25 mart)

Ukrayna Standartlaşdirma, Sertifikatlaşdirma və Keyfiyyət Məsələləri Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi (Дп УКРНДНЦ)  və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasinda Qarşılıqlı Əməkdaşlıq Memorandumu (2018-ci il 5 iyun)

3.

Avstriya

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Avstriya Standartlar İnstitutu arasında standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş (2009-cu il 25 iyun)

4.

Polşa

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Polşa Standartlaşdırma Komitəsi arasında standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş (2011-ci il 29 noyabr)

5.

Belarus Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası  Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2001-ci il 8 avqust)

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Belarus Respublikasının Standartlaşdırma üzrə Dövlət Komitəsi  arasında standartlaşdırma və metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi  və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2007-ci il 2 may)

6.

Rusiya Federasiyası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş(1995-ci il 20oktyabr/aprel)

FGUP "STANDARTİNFORM" və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında Əməkdaşlıq Sazişi

7.

Türkmənistan

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2008-ci 19 may/2 oktyabr)

 

8.

Macarıstan

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Macarıstan Respublikasının Ticarət və Lisenziyalaşdırma İdarəsi  arasında metrologiya sahəsində texniki əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu (2011-ci il 11 noyabr)

9.

Gürcüstan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-ci il 18 fevral)

 

10.

Özbəkistan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1996-cı il 27 may)

 

11.

Qazaxıstan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-ci il 10 iyun)

Qazaxistan Standartlaşdirma və Sertifikatlaşdirma İnstitutu (КАЗИНСТ)və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasında Qarşılıqlı Əməkdaşlıq Memorandumu (25.09.2018)

12.

Bolqarıstan Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2000-ci il 2 fevral)

 

13.

Moldova

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (1997-ci il 27 noyabr)

 

14.

Çexiya Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Çexiya Respublikasının Texniki Standartlaşdırma, Metrologiya və Dövlət Sınaqları üzrə İdarəsi arasında standartlaşdırma, metrologiya və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (2011-ci il 17 may)

15.

Tacikistan

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş (2001-ci il 8 avqust/2007-cı 15 mart)

 

16.

İran İslam Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə İran Standartlar və Sənaye Tədqiqatlar İnstitutu arasında standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu (2016-cı il 7 avqust)

17.

Türkiyə Respublikası

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında texniki tənzimlənmə, standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (2012-ci il 12 senytabr)

Türkiyə Respublikası Türk standartları İnstitutu ilə Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tabeliyində Azərbaycan standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumu (2015-ci il 26 oktyabr)

18.

İordaniya Haşimilər Krallığı

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi və İordaniya Standartlar və metrologiya Orqanı arasında standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və akkreditasiya və digər əlaqəli sahələr üzrə  əməkdaşlıq sazişi(2007-ci il 29 iyul)

19.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi vəBirləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Standartlaşdırma və Metrologiya üzrə Əmirlik Orqanı arasında uyğunluq sertifikatlarının və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanınması haqqında Anlaşma Memorandumu (21-22 may 2017-ci il)

20.

Qırğızıstan Respublikası

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Qırğızıstan Respublikasının Hökuməti yanında standartlaşdırma və metrologiya üzrə Dövlət Xidməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş(1995-cı il 20aprel)

21.

Almaniya Federativ Respublikası

 

Alman Standartlar İnstitutu (DİN) və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma memorandumu (21 sentyabr 2017-ci il)

22.

İsrail

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə İsrail Dövlətinin Hökuməti arasında standartlaşdırma, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və metrologiya sahələrində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2016-cı il 13 dekabr)

 

23.

Serbiya

 

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu(AZSTAND) və Serbiya Standartlaşdırma İnstitutu (İSS) arasında Anlaşma Memorandumu (2019-cu il 5 oktyabr)

24.

Bosniya

 

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu(AZSTAND) və Bosniya Standartlaşdırma İnstitutu(İSBİH) arasında Anlaşma Memorandumu (2019-cu il 5 oktyabr)

25.

Ukrayna

 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Ukraynanın Dövlət Tənzimləmə Xidməti arasında biznesin aparılması şəraitinin tənzimlənməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2019-cu il 17 dekabr).

26.

Körfəz Ərəb Dövlətləri

 

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) və Körfəz Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının (KƏŞ) Standartlaşdırma Təşkilatı arasında texniki əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu (2017-ci il 20 oktyabr)

27.

Türkiyə

 

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) və Türkiyə Standartları İnstitutu (TSE) arasında  Anlaşma Memorandumu (2021-cı il 13 yanvar)

28. Böyük Britaniya   Britaniya Standartlar İnstitutu (BSİ) və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasında (BSİ) arasında BSİ düstribütorluq müqaviləsi (May 2022)
29.  Qazaxıstan Respublikası   Qazaxıstan Standartlaşdırma və Metrologiya İnstitutu (KazStandart) və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasında standartların qəbulu, tərcüməsi və yayılması üzrə Lisenziya müqaviləsi (07.06.2022)
30. Almaniya   Almaniya Standartlar İnstitutu (DİN) və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasında DİN standartlarının İSO üzvləri tərəfindən yayılması haqqında müqavilə (18.07.2022)
31.  Qazaxıstan Respublikası   Qazaxıstan Standartlaşdırma və Metrologiya İnstitutu (KazStandart)və Azərbaycan Standartlaşdirma İnstitutu (AZSTAND) arasında Halal Keyfiyyət İnfrastrukturu sahəsində Anlaşma Memorandumu (21.09.2022)
32. Çin Xalq Respublikası   Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) ilə Çin Xalq Respublikası Standartlaşdırma Administrasiyası (SAC) arasındastandartlaşdırma üzrə əməkdaşlıq üçün Anlaşma Memorandumu (21.09. 2022-ci il)

 

Beynəlxalq əməkdaşlıq