ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

Qanunlar

“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının 17.05.2019-cu il tarixli 1587 nömrəli Qanunu“Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30.09.2019-cu il tarixli 1669 nömrəli Qanunu“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30.05.2014-cü il tarixli 965 nömrəli Qanunu“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21.12.2001-ci il tarixli 245 nömrəli Qanunu“İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27.12.2001-ci il tarixli 243 nömrəli Qanunu“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29.12.2015-ci il tarixli 97 nömrəli Qanunu“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20.10.2015-ci il tarixli 1410 nömrəli Qanunu“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 15.03.2016-cı il tarixli 176 nömrəli Qanunu“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30.09.2015-ci il tarixli 1308 nömrəli Qanunu“Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanun“Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 04.12.2001-cı il tarixli 223 nömrəli Qanunu“Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının 25.07.1997-ci il tarixli 312 nömrəli Qanunu“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21.10.2005-ci il tarixli 1036 nömrəli Qanunu“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 15.05.2015-ci il tarixli 1281 nömrəli Qanunu“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 14.06.2016-cı il tarixli 290 nömrəli Qanunu“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12.12.2006-ci il tarixli 208 nömrəli Qanunu“Yanğın təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10.06.1997-ci il tarixli 313 nömrəli Qanunu“Qida təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 05.05.2022-ci il tarixli 523 nömrəli Qanunu“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının 08.07.1999-cu il tarixli 677 nömrəli Qanunu“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 08.07.1999-cu il tarixli 678 nömrəli Qanunu“Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi

Nazirlər kabinetinin Qərar və Sərəncamları

Standartlaşdırma üzrə texniki komitələrin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili QaydalarıStandartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin hazırlanması,razılaşdırılması, ekspertizası, qəbul edilməsi, dövlət reyestrinəMilli standartlaşdırma proqramının formalaşdırılması və onda dəyişiklik edilməsi QaydasıStandartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin yoxlanılması QaydasıAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında”“Standartlaşdırma üzrə dövlət fondunun təşkili, saxlanması, aktuallaşdırılması və mühafizəsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə“Uyğunluq sertifikatlarının və uyğunluq bəyannamələrinin reyestrinin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə“Uyğunluq nişanının forması, uyğunluq nişanından istifadə və verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə“Uyğunluq sertifikatının və uyğunluq bəyannaməsinin forması, hazırlanması və təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə“Məlumat mərkəzinin yaradılması və fəaliyyət Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə“Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı”nın"Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar""İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi" haqqında"Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi" haqqında“Sudan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında"Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında“Tikinti materiallarının və məmulatının standartlara uyğunluğunun yoxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə"Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə“Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı

Dövlət qeydiyyatına alınmış digər normativ hüquqi aktlar

Beynəlxalq əməkdaşlıq