ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

Fəaliyyət istiqamətləri


►  Standartların hazırlanmasını, qəbulunu və tətbiqini həyata keçirir
►  Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatlarda ölkəmizi təmsil edir və xarici ölkələrin təşkilatları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq həyata keçirir
►  Standartlaşdırma üzrə texniki komitələrin fəaliyyətini əlaqələndirir 
►  Standartlaşdırma üzrə Normativ Sənədlərin Dövlət Fondunu və Reyestrini idarə edir
►  Laborator-sınaq xidmətlərini göstərir  
►  Standartların tətbiqi ilə bağlı əlaqəli xidmətləri həyata keçirir və müvafiq istiqamətlər üzrə təlimlər təşkil edir 
►  Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırma xidmətləri göstərir
►  Ölkəmizdə keyfiyyət infrastrukturunun inkişafına xidmət edir

Beynəlxalq əməkdaşlıq