ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

Fəaliyyət istiqamətləri

•    Standartların hazırlanmasını, qəbulunu və tətbiqini həyata keçirir

•    Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatlarda ölkəmizi təmsil edir və xarici ölkələrin təşkilatları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq həyata keçirir
•    Standartlaşdırma üzrə texniki komitələrin fəaliyyətini əlaqələndirir 
•    Standartlaşdırma üzrə Normativ Sənədlərin Dövlət Fondunu və Reyestrini idarə edir
•    Laborator-sınaq xidmətlərini göstərir  
•    Standartların tətbiqi ilə bağlı əlaqəli xidmətləri həyata keçirir və müvafiq istiqamətlər üzrə təlimlər təşkil edir 
•    Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırma xidmətləri göstərir
•    Ölkəmizdə keyfiyyət infrastrukturunun inkişafına xidmət edir
 

Beynəlxalq əməkdaşlıq