ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

Qəbul qrafiki

Qəbulu aparan vəzifəli şəxs Qəbul günləri Qəbul saatları Əlaqə telefonu
Baş direktor İlham Bayramov bazar ertəsi, çərsənbə, cümə 10:00 - 15:00 (+994 12) 514-96-03 (102)
Baş direktorun müavini-Standartlaşdırma departamentinin direktoru Kəmalə Məmmədzadə bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, cümə axşamı 10:00 - 16:00 (+994 12) 514-96-03 (121)
Baş direktorun müavini- Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin müdiri Səbinə Məmmədli çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı 10:00 - 16:00 (+994 12) 514-96-03 (110)
Məhsulların va xidmətlərin sertifikatIaşdırıIması şöbəsinin müdiri Habil Hümbətov bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 10:00 - 15:00 (+994 12) 514-96-03 (108)
ldarəetmə sistemlərinin və personalın sertifikatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Saday Əliyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (115)
Hüquq məsələİəri üzrə müşavir Ehtiram Əliyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (104)
Şöbə müdiri-baş mühasib v.m.i.e Rəşadət Hümbatli bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (105)
Daxili nəzarət sektorunun müdiri İmadəddin Hüseynov bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 10:00 - 15:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 107)
Biznesin inkişafı sektorunun müdiri Araz Şəfiyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 104)
Kargüzarlıq və sənədlərlə iş sektorunun müdiri Gülzar Mahmudova bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 111)
İnsan resursları və kadrlarla iş sektorunun mütəxəssisi Aida Darğallı bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 118)
Təsərrüfat və təchizat sektorunun müdiri v.m.i.e İmadəddin Hüseynov bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 107)
Strateji planlama və əlaqələndirmə şöbəsinin müdiri Maya Tarverdiyeva bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 10:00 - 15:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 123)
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və idarəetmə sistemlərinin metodologiyası şöbəsinin müdiri Gülbacı Əliyeva bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 106)
Neft və kimya sənayesinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri Teyyub Quliyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 11:00 - 16:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 114)
Aqrar və qida sənayesinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri Bayram Əliyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 11:00 - 16:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 116)
Tikinti materiallarının standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri Loğman İsmayılov bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 113)
Yüngül sənaye sahəsinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri Sehranə Rzayeva bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 12:00 - 17:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 113)
Ağır sənaye və maşınqayırma sahələrinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri Sədrəddin Qasumov bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 10:00 - 15:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 112)
Elektrotexnika, informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sahələrinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri Firuzə Bəhri bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 119)
Xidmət sahələrinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri Nurlan Hacızadə bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 11:00 - 16:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 114)
Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fondu və Reyestri şöbəsinin müdiri Rəna Səfərova bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 11:00 - 16:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 107)
Tərcümə və nəşrlər şöbəsinin müdiri Vüsalə Cəfərova bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 11:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 106)
Sumqayıt regional bölməsinin müdiri Səlim Hümbətəliyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 13:00 (+994 18) 654 18 81 (Daxili 101)
Xaçmaz regional bölməsinin müdiri v.m.i.e Rafiq Babayev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 13:00 (+994 55) 759-90-59
Gəncə regional bölməsinin müdiri Rövşən Abbasov bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 13:00 (+994 50) 250-29-00
Yevlax regional bölməsinin müdiri Camal Babayev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 22) 336-16-16 (Daxili 101)
Şəki regional bölməsinin böyük ekspert-auditoru Nöfəl Hacıyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 13:00 (+994 24) 244-11-79 (Daxili 106)
Lənkəran regional bölməsinin müdiri Rəhim Babayev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 25) 254-63-29
Salyan regional bölməsinin müdiri Əziz Baxışov bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 25) 254-63-29
Yüngül sənaye məhsullarının sınaq laboratoriyasının Böyük ekspert- keyfiyyət üzrə meneceri Mətanət Uğurluyeva bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 13:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 117)
Səyyar asfalt -beton sınaq laboratoriyasının müdiri Rasim Bayramlı bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 14:00 - 18:00 (+994 12) 514-96-03 (Daxili 117)
Tikinti materiallarının sınaq laboratoriyasının müdiri Alik Vəliyev bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 13:00 (+994 55) 919-19-56
Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının sınaq laboratoriyasının müdiri Mehri Rzayeva bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərsənbə, cümə axşamı, cümə 09:00 - 13:00 (+994 55) 724-14-41