ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ
Standart layihələrinin ictimai müzakirəsi

Normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)
Standartların layihələrinə dair rəy və təklifləri office@azstand.gov.az E-mail ünvanına göndərə bilərsiniz.

AZS ISO 14064-2 İstilik effekti yaradan qazlar – 2-ci hissə (21.02.2023)

AZS ISO 15189 Tibbi laboratoriyalar — Keyfiyyət və səriştəliliyə dair tələblər (14.02.2024)

AZS XXX:2024 Yol nişanlama materialları - Yayma materialları - Şüşə muncuqlar, sürüşməyə qarşı səpilmələr və ikisinin qarışıqları (13.02.2024)

AZS 948 Tomat sousunda balıq konservləri. Ümumi Texniki şərtlər (09.02.2024)

TS_11783 ŞƏHƏRDAXİLİ YOLLAR — AVTOBUS DAYANACAQ MƏNTƏQƏLƏRİ NÖQTƏLƏRİNİN SEÇİLMƏSİ QAYDALARI (29.01.2024)

TS_11782 ŞƏHƏRDAXİLİ YOLLAR — VELOSİPED PARKLANMA YERLƏRİNİN TƏŞKİL EDİLMƏSİ QAYDALARI (29.01.2024)

TS 9827 ŞƏHƏRDAXİLİ YOLLAR - YOLKƏNARI PİYADA MƏHƏCCƏRLƏRİ (Metal) - YER SEÇİMİ VƏ LAYİHƏLƏNDİRMƏ QAYDALARI (29.01.2024)

TS_9826 ŞƏHƏRDAXİLİ YOLLAR - VELOSİPED YOLLARI (29.01.2024)

ISO 37000-2021 Təşkilati idarəçilik — Rəhbəredici göstərişlər (29.01.2024)

AZS ISO 14066 Ətraf mühitlə bağlı məlumatlar – Ətraf mühitlə bağlı məlumatların validasiya və verifikasiya komandalarının səriştələriyinə dair tələblər (29.01.2024)

AZS ISO 10290-2024 Tekstil. Pambıq iplikləri. Ümumi texniki şərtlər (15.01.2024)

AZS ГОСТ Baytarlıq preparatlarının zərərsizliyinin müəyyən edilməsi üsulları (11.01.2024)

ISO 10290 Toxuculuq məmulatları — Pambıq ipliklər — Ümumi texniki şərtlər (11.01.2024)

ISO 14064‐3 İstixana qazları - 3-cü hissə (11.01.2024)

ISO 14065 Ətraf mühitlə bağlı məlumatları validasiya və verifikasiya edən orqanlar üçün ümumi prinsiplər və tələblər (11.01.2024)

ISO/IEC 17029 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi — Validasiya və verifikasiya orqanları üçün ümumi prinsip və tələblər (11.01.2024))

ГОСТ 6665 202 BETON VƏ DƏMİR-BETON BORT DAŞLARI (07.01.2024)

QOST R 52605 - 2006 Süni maneələr(Tramplinlər) (07.01.2024)

AZS ISO 56002-2019 - İnnovasiyaların idarə edilməsi — İnnovasiyaların idarəedilməsi sistemi — Rəhbəredici göstərişlər (28.12.2023)

AZS ISO 45003:2021 - Peşə sağlamlığını və təhlükəsizliyini idarəetmə — İş yerində psixoloji sağlamlıq və təhlükəsizlik — Psixososial risklərin idarə edilməsi üzrə rəhbəredici göstərişlər (28.12.2023))

AZS ISO 30414:2018 - İnsan resurslarının idarə edilməsi — İnsan kapitalına dair daxili və xarici hesabatvermə üzrə rəhbər qaydalar (28.12.2023)

AZS ISO 9000:2015 - Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri — Əsas müddəalar və lüğət (28.12.2023)

AZS ISO 1833-16:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 16-cı hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-15:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 15-ci hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-14:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 14-cü hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-13:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 13-cü hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-11:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 11-ci hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-10:2023 Tekstil - Kəmiyyət kimyəvi analiz - 10-cu hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-7:2023 Tekstil - Kəmiyyət kimyəvi analiz - 7-ci hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-29:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 29-cu hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-9:2023 Tekstil - Kəmiyyət kimyəvi analiz - 9-cu hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-21:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 21-ci hissə: Xlorofibrin, müəyyən modakrillərin, elastan, asetat və triasetatın digər liflərlə qarışıqları (22.12.2023)

AZS XXX-2024 Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan gənclərə göstərilən xidmətlərin qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Ümumi tələblər (22.12.2023)

ITU-T Y.2617 (22.12.2023)

ITU-T P.863 (22.12.2023)

ITU-T G.827 (22.12.2023)

AZS ISO/IEC TR 24372:2023 (22.12.2023)

ETSI TS 132 450 V15.1.0 (22.12.2023)

ETSI TS 132 425 V16.5.0 (22.12.2023)

ETSI TS 132 410 V12.0.0 (22.12.2023)

ETSI TS 103 222-2 (22.12.2023)

ETSI TS 102 250-2 (22.12.2023)

ETSI TR 103 219 (22.12.2023)

ETSI EG 202 843 (22.12.2023)

ETSI EG 202 009-1 (22.12.2023)

AZS ISO 1833-20:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 20-ci hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-17:2023 Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 17-ci hissə (22.12.2023)

AZS ISO 1833-4:2023 Tekstil – Kəmiyyət kimyəvi analizi – 4-cü hissə: Müəyyən zülal liflərinin digər liflərlə qarışıqları (20.12.2023)

AZS ISO 1833-2:2023 Tekstil –Miqdari kimyəvi analiz – 2-ci hissə: Üçlü lif qarışıqları (20.12.2023)

AZS ISO 1833-1:2023 Tekstil – Miqdari kimyəvi analizi – 1-ci Hissə: Sınaqların ümumi prinsipləri (20.12.2023)

AZS ISO 1833-6:2023 Tekstil - Kəmiyyət kimyəvi analiz - 6-cı hissə: Viskoza, bəzi kupron növləri, modal və ya lioselin liflərinin digər liflərlə qarışığı (qarışqa turşusu və sink xloriddən istifadə üsulu) (20.12.2023)

AZS IXXX 2023 (ГОСТ 29181-91) (02.12.2023)

AZS OIC/SMIIC 33 (01.12.2023)

AZS OIC/SMIIC 3 (01.12.2023)

AZS ISO 1833-4 Toxuculuq məmuIatları — Kimyəvi kəmiyyət analizi hissә 4 (22.11.2023)

AZS ECE 34 Yanğın riskinin qarşısının alınması ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin təsdiqinə dair vahid qaydalar(17.11.2023)

AZS ISO 22258 (ISO 22258:2020) Ənənəvi çin təbabəti- qaz xromotoqrafiya üsulu ilə natural məhsullarda pestisidlərin qalıq miqdarının təyin edilməsi (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 14182 (ISO 14182:1999) Heyvan yemləri — Fosforüzvi tərkibli pestisidlərin qalıq miqdarının təyin edilməsi- Qaz xromatoqrafiya metodu (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX:2023 Nar şərabları (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS BS 1564-2023 Preslənmiş polad bölməli düzbucaqlı çənlər üçün texniki şərtlər (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS IXXX 2023 (ГОСТ 20144-74) Konservləşdirilmiş xiyar (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ Р 51608 - 2023 (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS IXXX 2023 (ГОСТ 32061-2013) Şərabçılıq məhsulları.Qablaşdırma Markalanma Daşınma və saxlnma (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS IXXX 2023 (ISO 22855-2008) (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS IXXX 2023 (ISO 3631-2019) Sitrus meyvələri-Saxlama qaydaları (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 14189 Pestisidlər. Nümunə götürmə, qəbul qaydaları, qablaşma, markalama, daşınma və saxlama qaydaları (07.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS X-2023 QATILAŞDIRILMIŞ TOMAT MƏHSULLARI (04.11.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 04.01.2024-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 122-2023 Yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün təhlükəsizlik şüşəsi (30.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 30.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 10180-2023 Betonlar. Yoxlama nümunələri əsasında möhkəmliyin təyini üsulları (28.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 28.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ Р 51606 Rəqəmsal topoqrafik xəritələr (27.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 27.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 7473-2023 Beton qarışıqları. Texniki şərtlər (26.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 26.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 11.1.007 - 2010 (20.10.2023) dövlət standartının ictimai müzakirə müddəti 20.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün) və standart ləğv edilmişdir

AZS 11.1.006 - 2010 (20.10.2023) dövlət standartının ictimai müzakirə müddəti 20.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün) və standart ləğv edilmişdir

AZS ISO 8288:2023. Suyun keyfiyyəti — Kobalt, nikel, mis, sink, kadmium və qurğuşunun təyini - Alovlu atom absorbsiya spektrometrik üsullar (17.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 11423-1:2023. Suyun keyfiyyəti - Benzol və bəzi törəmələrin təyini –1-ci hissə:Buxar-faza qaz xromatoqrafiya metodu dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX -Təzə xiyar.Texniki şərtlər (17.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX 2023 Konservləşdirilmiş xiyar (17.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX - Titrlənən turşuluq (17.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX - Təzə pomidor.Texniki şərtlər (17.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX - Təzə baş soğan (17.10.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.12.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS QOST ISO 8589 (20.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 20.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS QOST 33410-2015 "Alkoqolsuz, az alkoqollu, şərab və şirə məhsulları. Yüksək effektiv maye xromotoqrafiya üsulu ilə üzvü turşuların təyini" (20.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 20.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS OIC SMIIC 27-1 2023 (20.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 20.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS OIC SMIIC 20-1 2023 (20.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 20.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

ISO 21392 Kosmetika - Analitik üsullar (19.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 19.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 18601-2023 (19.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 19.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS TS 11338-2023 (19.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 19.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX 2023 Yol hərəkətinin təşkilinin texniki vasitələri (09.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 09.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZSOIC SMIIC 33 (08.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 08.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZSOIC SMIIC 3 (08.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 08.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX- Nəzarət-kassa aparatları.Ümumi texniki şərtlər (08.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 08.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS OIC SMIIC 9 (08.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 08.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

ГОСТ 32039-2013 (07.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX (ГОСТ 31728) Konyak distillatları (07.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS QOST 33287-2015 (07.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS QOST 32000-2012 “Alkoqollu məhsul və onun istehsalı üçün xammal. Gətirilmiş ekstraktın kütlə qatılığının təyini üsulu” (07.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS QOST 29181-91 (07.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 07.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS TS 5808-2023 (04.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 04.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 28888-2023 “Orqanoleptik analiz. Laboratoriya otaqlarının layihələndirilməsi üçün ümumi qaydalar”(04.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 04.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 33574-2015 (01.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 01.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 2060-2023 (01.09.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 01.11.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS xxx- Baytarlıq preparatlarının aktiv maddələrinin sinifləndirilməsi və maksimum qalıq limitlərinə dair norma və qaydalar (24.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 24.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

EN 50561-1 (23.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 23.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

EN 50130-4 (23.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 23.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

EN 50083-2 (23.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 23.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS OIC/SMIC 10 Zəfəran (Crocus sativus L.) – Spesifikasiyalar və Sınaq Metodları (18.08.2023)dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 18.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO/IEC 22989:2023 (17.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 17.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX:2023 Dovşan əti (dovşanların cəmdəkləri, broyler dovşanları və onların hissələri) Texniki şərtlər ( 16.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 16.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS OIC/SMIIC 50-1 (09.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 09.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ASTM D7691:2023 (09.08.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 09.10.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 11158-2023 (31.07.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 30.09.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 12417-2023 AZSTAND (31.07.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 30.09.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 001-2023 Azərbaycan Dövlət Bayrağı (31.07.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 30.09.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 34609-2019 (04.07.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 03.09.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 939:2023 Süni mayalanma (05.05.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 05.07.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 916-2023 (15.03.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.05.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 12432 (15.03.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.05.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 12197-2023 (15.03.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.05.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 915 1 (15.03.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.05.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

Gubrə AZS EN (13.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 13.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 16156 AZ (22.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 126-2023 Milli xörəklərin hazırlanması üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər (22.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 119-2023 Camış südü. Tədarük tələbləri(22.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 109-2023 Camış əti. Texniki şərtlər.docx(22.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 108-2003 Duzlu suda yetişdirilən pendirlər (22.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 105-2023 Tortlar və pirojnalar. Ümumi texniki şərtlər (22.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 097-2023 “Pop-Corn” qarğıdalısı. Texniki şərtlər” dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 13279-2 (16.06.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 16.08.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 13279-1 (16.06.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 16.08.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 14246-2023 qaz balonlar_(27.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 27.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 30-2-2-2023 Qazla işləyən cihazlar (27.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 27.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ASTM D1998-2023(09.05.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 09.07.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX-2023 JET A-1 (03.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 03.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX-2023 Dizel yanacag AVRO (03.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 03.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX-2023 Daxili yanma muherrikleri. Etilsiz benzin (03.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 03.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 3014 89-17 v3.2.0(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 303 446-1 V1.2.0(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 303 446-1 V1.1.0(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 (15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-19 v2.2.0(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-19 v02.1.0(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-17 v3.2.3(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-17 v03.2.2(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-1 v2.2.1(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EN 301 489-1 v2.2.0(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS CISPR 35(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS CISPR 32 AMD1 (15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS CISPR 32(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ Р 59303-2023 (13.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 13.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO IEC10027(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO IEC 20924(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EG 202 057 (15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS CISPR 11-2023 (15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS CISPR 11 AMD 2-2023 (15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS CISPR 11 AMD 1-2023 (15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 33524-2015 (28.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 28.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ 33521-2015 (27.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 27.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS İSO 15270-2008 (26.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 26.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ Р 59303-2023 (10.05.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 10.07.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 14246-2023 (10.05.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 10.07.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX-2023 Elektron siqaret mehulları (05.05.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 05.07.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 8536-12 (20.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 20.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISOIEC 17024 (14.12.2022)dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 13.02.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO IEC 17000 (14.12.2022) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 13.02.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 10315 - 2021 (05.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 05.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 1596 - 2023 (05.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 05.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ASTM D7623-2023 (03.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 03.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ASTM D6560 (03.04.2023)dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 03.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 22301 (06.03.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 06.05.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS 1.4 (06.03.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 06.05.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS XXX-2023 Neft bazalarinin texniki istismari qaydalari (27.02.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 29.04.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS OIC-SMIIC 4-2023 (20.02.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 22.04.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO 1129-1-2023 (12.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 12.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS EN 71-4 (06.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 06.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO IEC10027(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ISO IEC 20924(15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ETSI EG 202 057 (15.04.2023) dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 15.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

AZS ГОСТ Р 59303-2023 (13.04.2023)dövlət standartı lahiyəsinin ictimai müzakirə müddəti 13.06.2023-cü il tarixində bitmişdir (60 gün)

Beynəlxalq əməkdaşlıq