ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

Tələb olunan sənədlər

Texniki şərtlərin dövlət qeydiyyatı üçün aşağıdakı sənədlər və məlumatlar təqdim edilir:

•    müraciət məktubu;

•    texniki şərtin əsli (üç nüsxədə)-razılaşdırılmış və təsdiq edilmiş; 

•    məhsulun kataloq vərəqi;

•    ilk dəfə işlənib hazırlanan texniki şərtlər üçün məhsulun təcrübə nümunəsinin ( təcrübə partiyası) qəbul sınağı aktı;

• yeyinti məhsullarına dair texniki şərtlər üçün müvafiq qaydada təsdiq olunmuş reseptura;

•    texnoloji təlimat;

•    konstruktor sənədləri;

•    təsərrüfat subyektinin VÖEN-i.

•    məhsulun texniki pasportu (mövcud olduqda);

•    işçi cizgiləri (mövcud olduqda);

 

Beynəlxalq əməkdaşlıq